RPO domaga się prawa do manifestowania z zasłoniętymi twarzami

Paweł Skutecki6 maja, 20203 min

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę przepisów. Chce poszanowania konstytucyjnego prawa do zgromadzeń – z uwzględnieniem realiów i zasad bezpieczeństwa, czyli z limitem uczestników i obowiązkiem zakrywania twarzy. 

„Wolność zgromadzeń traktowana jest znacznie bardziej restrykcyjnie niż inne konstytucyjne wolności, które również doznają ograniczeń. Ostatnie regulacje umożliwiają obywatelom pełniejszą realizację takich praw, jak dostęp do dóbr kultury, wolność przemieszczania się, wolność sumienia i religii. A ich realizacja może rodzić podobne zagrożenia dla ochrony zdrowia publicznego. Zróżnicowane podejście Rady Ministrów do znoszenia ograniczeń w tym zakresie nie ma racjonalnego uzasadnienia.

Wolność zgromadzania się jest ściśle związana z wolnością słowa, w tym z ekspresją poglądów politycznych oraz krytyką władz publicznych. Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie podkreślał, że wypowiedzi o charakterze politycznym (włączając w to wypowiedzi symboliczne) muszą cieszyć się szerszą ochroną.

Szczególnie w obecnej sytuacji zagwarantowanie obywatelom możliwości manifestacji poglądów jest niezwykle istotne w związku z brakiem prowadzenia konsultacji społecznych kluczowych projektów ustaw” – czytamy w komunikacie Rzecznika. 

Szczególne wątpliwości budzi u Rzecznika bezterminowość zakazu. Gdyby wynikał on z ogłoszonego stanu klęski żywiołowej, ograniczenia nie mogłyby trwać dłużej niż 30 dni. 

Pismo RPO ministra Adama Bodnara do ministra SWiA Mariusza Kamińskiego można znaleźć tutaj.

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk