KE zatwierdziła polski program wsparcia dla przedsiębiorstw o wartości 16,6 mld euro

Magdalena Targańska27 kwietnia, 20203 min

Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw o wartości 16,6 mld euro. To równowartość około 75 mld zł.

„Przy łącznym budżecie 16,6 mld euro program ten pozwoli Polsce wspierać mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w zaspokajaniu ich bezpośrednich potrzeb w zakresie płynności, zmniejszając ich obciążenie finansowe z powodu wybuchu pandemii koronawirusa” – powiedziała wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager, która odpowiedzialna jest za politykę konkurencji.

Polska zgłosiła wniosek do Komisji o akceptację na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy publicznej. W ramach programu wsparcie przyjmie formę zaliczek zwrotnych.

Program będzie otwarty dla mikroprzedsiębiorstw (z wyłączeniem osób prowadzących działalność na własny rachunek) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) borykających się z trudnościami finansowymi i brakami płynności z powodu pandemii.

Jak podała KE, oczekuje się, że program przyniesie korzyści około 350 tys. mikroprzedsiębiorstw i 26 tys. małych i średnich firm, które zgłoszą spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem lub tym samym miesiącem ubiegłego roku.

Program ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwom szczególnie dotkniętym pandemią koronawirusa wystarczającej płynności, umożliwiając im kontynuowanie działalności, dokonywanie inwestycji i utrzymanie zatrudnienia podczas epidemii i po niej.

(PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk