Podajemy, gdzie znaleźć informacje o pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Karol Kwiatkowski9 kwietnia, 202014 min

Informacje o pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej można znaleźć m. in. na stronie www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa, resortów rodziny, pracy i polityki społecznej oraz resortu finansów, ZUS, Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wszystkie informacje na temat działającej od 1 kwietnia tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy.

(KRIS DUDA)

Przedsiębiorcy mogą się tu dowiedzieć m. in. o tym, w jaki sposób skorzystać z dofinansowania do pensji swoich pracowników. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej dzięki przekierowaniu zamieszczonemu na stronie, lub w formie papierowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Na stronie zamieszczono wzory wniosków (https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow). Informacje na ten temat można także znaleźć na stronie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen.

Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/pozyczka-obrotowa-finansujaca-wyplate-wynagrodzen-w-sektorze-msp można sprawdzić jak uzyskać pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP – umieszczono na niej także umożliwiające złożenie wniosków w odpowiednich instytucjach. : www.praca.gov.pl. Informacje i wnioski w tej sprawie można znaleźć także na stronie MRPiPS pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow.

Strona https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiaceinformuje, jak skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące, a przez zamieszczony odnośnik przedsiębiorcy mogą złożyć wnioski w tej sprawie. Informacje i wzory wniosków można także znaleźć na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Poprzez stronę https://www.gov.pl/web/gov/zawnioskuj-o-umorzenie-zaleglosci-podatkowej można dowiedzieć się, w jaki sposób wnioskować do Urzędu Skarbowego o umorzenie zaległych podatków i wnioskować o to online.

Strona https://www.gov.pl/web/gov/odlicz-strate-za-2020-r-od-dochodu-za-2019-rzawiera wskazówki, w jaki sposób odliczyć stratę z bieżącego roku od dochodu za rok poprzedni, czyli jak zmniejszyć podstawę opodatkowania i otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Poprzez zamieszczone na niej odesłanie można złożyć wniosek online.

Na witrynie https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-nizsze-zaliczki-na-pit-cit znalazły się wskazówki, w jaki sposób zapłacić niższe zaliczki na PIT/CIT, a dzięki zawartemu na niej przekierowaniu można złożyć wniosek online.

Informacje nt. tarczy kryzysowej dla przedsiębiorców znalazły się także na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antykryzysowa-dla-przedsiebiorcow oraz na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antykryzysowa-dla-przedsiebiorcow-1-osobowa-dzialalnosc-gospodarcza dla przedsiębiorców prowadzących 1-osobową działalność gospodarczą.

Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci samozatrudnieni mogą znaleźć informacje, jak dostać dofinansowanie na prowadzenie działalności w przypadku spadku obrotów. Informacje na ten temat zamieścił również resort rodziny, pracy i polityki społecznej na stronie https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie.

O tym, w jaki sposób później zapłacić, bądź rozłożyć na raty należności do ZUS informuje strona https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-pozniej-lub-rozloz-na-raty-naleznosci-zus, dzięki odnośnikowi, wniosek można złożyć online. Taką możliwość daje także ZUS na swojej stronie.

Informacje i wnioski dot. niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy zamieścił na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow MRPiPS. Można je także znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy.

Jak uzyskać korzystniejsze warunki gwarancji de minimis (zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego) z Banku Gospodarstwa Krajowego wskazuje strona https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-korzystniejsze-warunki-gwarancji-de-minimis-z-bgk oraz strona banku https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/informacje-dla-przedsiebiorcow/.

Jak uzyskać jednorazowe tzw. świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, można się dowiedzieć na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub na stronie https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza. Dzięki odnośnikom wniosek można złożyć online.

Jeśli firma ma deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 r. osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, przedsiębiorca może skorzystać z pożyczki obrotowej od 0,8 mln do 5 mln zł, na okres do 6 lat od Agencji Rozwoju Przemysłu. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie https://www.arp-tarcza.pl/.

Na stronie Agencji https://www.arp-tarcza.pl/ znalazły się także informacje na temat leasingu operacyjnego przeznaczonego na refinansowanie leasingów dla przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość, o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r.

Na stronach Polskiego Funduszu Rozwoju można znaleźć informacje nt. Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html; Tarczy Finansowa PFR dla małych i średnich firm https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html; oraz Tarczy Finansowa PFR dla dużych firm https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa w Polsce, przewiduje m.in.: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj); świadczenie postojowe do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej ma wynieść ok. 212 mld zł – blisko 10 proc. PKB. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk