Katarzyna Meissner nową dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Karol Kwiatkowski8 kwietnia, 20206 min

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał Katarzynę Meissner na stanowisko dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca. Kadencja nowej dyrektor, która dziś odebrała nominację, upłynie 31 grudnia 2023 r. – poinformowało w środę na Twitterze MKiDN.

„Stanowisko zastępcy dyrektora obejmie Aleksandra Dziurosz, która pełniła tę funkcję również podczas kadencji poprzedniego dyrektora, Maxymiliana Bylickiego, a przez ostatnich kilka tygodni pełniła obowiązki dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca (IMiT)” – napisano w komunikacie opublikowanym na stronie MKiDN.

Twitter

Przypomniano, że Katarzyna Meissner jest absolwentką kierunku Wiedza o Teatrze na warszawskiej Akademii Teatralnej. Zarządzała sponsoringiem i komunikacją relacyjną w Santander Bank Polska. Jest autorką projektu Santander Orchestra – programu edukacyjnego dla młodych muzyków, który przygotowuje ich do świadomego i odpowiedzialnego kierowania karierą.

Od 2010 r. związana z Konkursem Chopinowskim – na początku w strukturach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, następnie Sinfonii Varsovii. W 2005 r. z jej inicjatywy Bank Zachodni WBK został mecenasem Konkursu. W 2018 r. koordynowała prace związane z procesem zmiany marki z Banku Zachodniego WBK na Santander.

„Katarzyna Meissner sprawnie łączy światy biznesu i kultury. Silny nacisk kładzie na edukację środowisk artystycznych w zakresie zarządzania, marketingu i komunikacji oraz na działania wspierające stosowanie nowych technologii w kulturze. Te obszary będą głównymi osiami jej działalności na stanowisku dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca” – napisano w informacji opublikowanej na stronie MKiDN.

Instytut Muzyki i Tańca (IMiT) to państwowa instytucja kultury, powołana 1 października 2010 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej podstawową misją jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

IMiT prowadzi własne programy rezydencyjne, twórcze, naukowe, wydawnicze oraz stypendialne adresowane do polskiego środowiska muzycznego i tanecznego, realizowane w formule konkursowej, zajmuje się też prowadzeniem programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja zarządzająca. Do zadań IMIT należy także analizą funkcjonowania środowisk tańca i muzyki.

IMiT stanowi zaplecze eksperckie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, zleca badania naukowe, działa na rzecz poprawy jakości edukacji muzycznej i tanecznej, wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje obchody rocznic ważnych z punktu widzenia historii i rozwoju tańca i muzyki, koordynuje działalność instytucji kultury, a także uczestniczy w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi.

„Ważną rolę w działalności Instytutu odgrywają działania na rzecz rozwoju profesjonalnego środowiska muzycznego i tanecznego w Polsce, takie jak organizacja Konwencji Muzyki Polskiej i Kongresu Tańca, otwierających szerokie pole wymiany doświadczeń i pogłębionej autorefleksji obu środowisk, organizacja konferencji tematycznych, warsztatów i szkoleń adresowanych do profesjonalistów w dziedzinie tańca i muzyki, opracowywanie dostępnych publicznie specjalistycznych raportów i ekspertyz oraz prowadzenie systemowego programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy” – czytamy w informacji na stronie MKiDN.

IMiT jest również głównym organizatorem wydarzeń stanowiących ważne punkty na mapie kulturalnej kraju, takich jak organizowana co dwa lata Polska Platforma Tańca czy przyznawana corocznie nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej, a także organizowane naprzemiennie konkursy Młody Muzyk Roku i Młody Tancerz Roku. Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest także współorganizatorem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej.(PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk