Zwolnienia ze składek ZUS

Karol Kwiatkowski1 kwietnia, 20205 min

Zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące to jedno z rozwiązań proponowanych przedsiębiorcom w tzw. tarczy antykryzysowej. Jak informuje MRPiPS, okres zwolnienia z opłacania składek będzie uwzględniony m.in. w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych.

PAP/Leszek Szymañski

Zwolnienie ze składek będzie obejmować 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj), co oznacza, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca br. Zwolnienie od opłacania składek będzie realizowane w formie ich umorzenia.

Ze zwolnienia ze składek ZUS będą mogli skorzystać ci płatnicy składek, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych przed 1 lutego 2020 r., w tym ci którzy na dzień 29 lutego br. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz ci, którzy prowadzą działalność i opłacają składki sami za siebie lub współpracują i przychód z prowadzonej działalności nie przekroczył w lutym br. 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto ze zwolnienia ze składek ZUS będą mogli skorzystać duchowni.

Firmy będą zwolnione z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

„Okres 3 miesięcy zwolnienia z opłacania składek, będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych” – zapewnia MRPiPS.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu 1 lutego 2020 r. Oznacza to, że np. w przypadku choroby osoby te zachowają prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Analogicznie zasada ciągłości będzie obowiązywać w przypadku zwolnienia ze składek na ubezpieczenia zdrowotne.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie za własne ubezpieczenie, zwolnienie ze składek będzie przysługiwać, jeśli przychód z prowadzonej działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zwolnienie ze składek, nie był wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek będzie można złożyć w ZUS – w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradcy ds. ulg i umorzeń udzielają informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie (jednak w związku z epidemią koronawirusa ZUS prosi o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach).

W Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22 560 16 00) zostały uruchomione specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk