Gazprom odda nam 1,5 miliarda dolarów?

Paweł Skutecki31 marca, 20205 min

Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie 30 marca 2020 r. wydał korzystny dla PGNiG S.A. wyrok w sporze ze spółką Gazprom o cenę gazu ziemnego. – „Wygrana PGNiG to bardzo dobra wiadomość dla spółki, dla odbiorców gazu ziemnego oraz dla całego sektora energetycznego. Zwycięstwo to otwiera PGNiG drogę do dalszych działań w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu i transformacji energetycznej” – podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka.

Zgodnie z wyrokiem Trybunał ustalił nowy wzór cenowy kontraktu na dostawy gazu ziemnego zawartego między PGNiG S.A. a rosyjskim Gazpromem. Orzeczenie kończy spór trwający od 2014 r. i postępowanie arbitrażowe wszczęte na wniosek PGNiG S.A. w 2016 r.

„Kieruje moje wyrazy uznania dla obecnego Zarządu spółki, kierowanego przez Pana Prezesa Jerzego Kwiecińskiego oraz dla Zarządu Pana Prezesa Piotra Grzegorza Woźniaka za nieustępliwość i głęboko zakorzenione przekonanie o słuszności takich działań. To ich wytrwałość i konsekwencja doprowadziły do tego sukcesu” – zaznaczył minister Kurtyka.

[reklama]

Nowa formuła obowiązuje retroaktywnie od 1 listopada 2014 r. PGNiG S.A. szacuje, że na tej podstawie partner rosyjski będzie zobowiązany zwrócić polskiej spółce ok. 1,5 mld dolarów.

„Przed spółką dużo wyzwań, związanych z dywersyfikacją dostaw gazu ziemnego do Polski. W 2022 r. kończy się kontrakt na dostawy gazu z kierunku rosyjskiego i oddane do użytku zostaną kluczowe elementy infrastruktury dywersyfikującej, takie jak gazociąg Baltic Pipe. Wczorajsze orzeczenie otwiera nowe możliwości dla przyszłych działań PGNiG S.A. w tym zakresie” – wskazał minister klimatu.

„Dlatego cieszy mnie deklaracja Prezesa Kwiecińskiego, że priorytetem dla spółki będzie kontynuacja polityki pełnego uniezależnienia się od gazu z kontraktu jamalskiego i m.in. zakup nowych złóż gazu ziemnego. Wydaje się, że niepodległość Polski w zakresie bezpieczeństwa gazowego jest na wyciągniecie ręki” – powiedział minister klimatu.

W opinii ministra Kurtyki to orzeczenie pozwoli spółce stać się czempionem polskiej transformacji energetycznej, w której gaz ziemny będzie odgrywał istotną rolę.

„Widzę tu potencjał np. w dziedzinie ciepłownictwa czy transportu i technologii wodorowych. Przed nami zupełnie nowe wyzwania związane z jednej strony ze zmieniającym się dynamicznie otoczeniem energetycznym, a z drugiej z koniecznością skutecznej odpowiedzi na wyzwania związane z epidemią COVID-19. Uważam, że w tej nowej rzeczywistości PGNiG S.A. odegra znaczącą rolę jako lider przemian. Już dziś widać duże zaangażowanie spółki i umiejętność natychmiastowej reakcji w sytuacji kryzysowe” – podkreślił Michał Kurtyka, minister klimatu.

„Dlatego chciałbym bardzo podziękować Panu Prezesowi Kwiecińskiemu i wszystkim spółkom energetycznym za dotychczasowe działania i solidarność w obliczu pandemii” – dodał minister.

[reklama]

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk