Laureaci Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego

Karol Kwiatkowski14 marca, 20205 min

Mija sto lat od obdarowania Krakowa cennym zbiorem dzieł sztuki przez kolekcjonera Feliksa „Mangghę” Jasieńskiego. Muzeum Narodowe w Krakowie ogłosiło w środę decyzję kapituły przyznającej nagrodę jego imienia.

By Jacek Malczewski – lovekrakow.pl, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3234147

Nagrodę dla pracownika nauki za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich otrzymała dr Joanna Hubner-Wojciechowska, autorka książki „Sztuka skalnego Podhala. Przewodnik kolekcjonera”.

Nagrodę dla instytucji za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa i prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego otrzymało Muzeum Villa La Fleur w Konstancinie utworzone przez Marka Roeflera.

Nagrodę dla dziennikarza za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego otrzymał Rafał Kamecki, twórca portalu www.artinfo.pl.

„Nie mam wątpliwości, że swoją działalnością wszyscy nagrodzeni wnoszą niebagatelny wkład do rozwoju kolekcjonerstwa w naszym kraju, a jednocześnie przyczyniają się do ochrony jego dziedzictwa kulturowego” – podkreśla w komunikacie przekazanym mediom przewodniczący kapituły nagrody prof. Wojciech Kowalski.

Wręczenie nagród zaplanowano jesienią podczas konferencji naukowej poświęconej znaczeniu kolekcjonerstwa dla upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego.

Nagroda im. Feliksa Jasieńskiego została ustanowiona w 2016 r. na wniosek przedstawicieli środowiska kolekcjonerskiego przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie. W skład jej kapituły wchodzą: prof. Krzysztof Pomian – honorowy przewodniczący, prof. Wojciech Kowalski – przewodniczący, prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie – wiceprzewodniczący, dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, wiceprezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata – sekretarz, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk dr hab. Hanna Krajewska, dyrektor Domu Spotkań z Historią w Warszawie Piotr Jakubowski oraz Marek Sosenko – założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków, prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych mecenas Leszek Koziorowski oraz redaktor Ryszard Kruk.

Feliks Jasieński (1861-1929) był kolekcjonerem, mecenasem sztuki i przyjacielem artystów. W 1901 r. wydał zbiór esejów „Manggha. Wędrówki po świecie, sztuce i ideach”. Organizował wystawy, wygłaszał wykłady, pisał dla czasopism o kulturze i sztuce polskiej. Po przeprowadzce z Warszawy do Krakowa uczestniczył w życiu artystycznym miasta.

Jako kolekcjoner stworzył bogaty zbiór dzieł młodopolskich artystów. W zbiorach tych znalazły się prace m.in. Juliana Fałata, Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera, Władysława Podkowińskiego, Włodzimierza Tetmajera, Wojciecha Weissa, Stanisława Wyspiańskiego i Leona Wyczółkowskiego.

Swoją kolekcję, zawierającą także dzieła sztuki Dalekiego Wschodu, głównie z Japonii i Chin, Jasieński w 1920 r. przekazał miastu, umieszczając ją w MNK, w którym odtąd piastował godność kustosza. Zmarł w Krakowie w kwietniu 1929 r. i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.(PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk