Uważaj! Uciekaj! Ukryj się… Rusza kampania ABW

gregsoft2 grudnia, 20195 min

Pod hasłem „4U! – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij atak!” ruszyła kampania społeczna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przedstawia zalecane sposoby postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. Autorem kampanii jest Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.

Kampania społeczna ma na celu poprawę świadomości antyterrorystycznej, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli – podkreślił w poniedziałek na konferencji prasowej poświęconej kampanii rzecznik prasowy ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn. Jak dodał, kampania kładzie nacisk na praktyczne zachowania, w sytuacji zagrożenia i ataku terrorystycznego.

W filmie promocyjnym – który jest dostępny na specjalnie uruchomionej stronie internetowej 4u.tpcoe.gov.pl – oraz czterech animacjach edukacyjnych zaprezentowano opracowaną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW (CPT ABW) procedurę „4U! – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij atak!”.

Służy ona zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w razie wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym, w tym zagrożenia ze strony masowego zabójcy (ang. active shooter). Akcent położono na reakcje obywateli w niepokojących sytuacjach życia codziennego.

Jak podkreśliła w poniedziałek dyrektor CPT ABW Anna Kańciak-Kulińska sama nazywa 4U – po angielsku „for you” – ma wskazywać, że każdy z obywateli powinien odnieść kampanię edukacyjną do siebie i do życiowych sytuacji, jakie mogą się zdarzyć każdego dnia.

Dyrektor CPT ABW zwróciła też uwagę, że procedura opracowana przez podległą jej instytucję różni się do innych tego typu procedur, stosowanych w krajach zachodnich tym, że największy nacisk kładzie na pierwszy jej człon – „Uważaj!”. Zdaniem Kańciak-Kulińskiej tego elementu nie ma np. w procedurach amerykańskich. „Chcemy uwrażliwić obywateli, że muszą być uważni” – tłumaczyła.

Na stronie internetowej 4u.tpcoe.gov.pl umieszczono plansze obrazujące najważniejsze działania, jakie powinien podjąć każdy, kto jest uczestnikiem groźnej sytuacji – niezależnie od tego, czy chodzi o porzucony pakunek czy o bezpośrednie zagrożenie życia.

Poruszone na planszach zagadnienia związane z zagrożeniami terrorystycznymi zostały rozwinięte w krótkich filmach z animacjami, które przedstawiają omawiane metody postępowania w sytuacjach z życia codziennego. „Gdzie zgłosić pozostawiony bez opieki plecak? W jaki sposób postępować, jeśli znaleźliśmy się w budynku z uzbrojonymi terrorystami? Kiedy podjąć bezpośrednią walkę, a kiedy ukryć się i czekać na przybycie służb?” – na te pytania odpowiadają animacje. Prezentowane na nich sposoby zachowania w sytuacjach zagrożenia mają być – według ich autorów – kluczem do ochrony życia.

Autorzy akcji zwracają uwagę na to, że odpowiednio wczesna reakcja na podejrzane zachowanie oraz późniejsze poprawne postępowanie w obliczu zagrożenia mają ogromne znaczenie dla wspólnego bezpieczeństwa: „W pierwszych sekundach i minutach podczas zdarzenia o charakterze terrorystycznym to Ty jesteś antyterrorystą”, „Jesteś odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich! Bądź uważny, działaj zdecydowanie i chroń swoje życie” – głoszą hasła kampanii.

Kampania „4U!” jest finansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków przeznaczonych na wdrażanie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019.

(PAP)

Krzysztof Kowalczyk (PAP)

Udostępnij:

gregsoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk