Prezydencie Lechu Wałęso!

17 pytań Anny Walentynowicz do LECHA WAŁĘSY na które nie uzyskała odpowiedzi.


Na naszych oczach przeszłość ulega przekłamaniu, manipulacji, by ocalić prawdę

ktoś musi zapytać o fakty, dopóki żyją jeszcze ich świadkowie. Lata wspólnej

działalności nakładają na mnie obowiązek zadania kandydatowi na Prezydenta RP –

LECHOWI Wałęsie kilku pytań. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za

treść tych pytań i zawarte w nich sugestie. Życzę sobie przeprowadzenia dowodu

prawdy przed sądem.

 

 1. Czy pamiętasz, jak w styczniu 1971r. przyznałeś, że na żądanie SB dokonywałeś

identyfikacji uczestników zajść grudniowych z fotografii i filmu? Czy teraz możesz

podać powody tych działań?

 1. Dlaczego okłamałeś wszystkich, mówiąc o przeskoczeniu płotu, podczas gdy na

strajk 14.08.1980r zostałeś dowieziony motorówką z Dowództwa Marynarki

Wojennej w Gdyni?

 1. Jak godziłeś swoją katolicką moralność z głośnymi przygodami, o które żona robiła

ci publiczne awantury w 1980r?

 1. 9-ego grudnia 1980r przyznano „Solidarności” pierwszą nagrodę – 30 tyś. USD. Co

zrobiłeś z tymi pieniędzmi?

 1. Co zrobiłeś z 60 tyś. USD nagrody szwedzkiej prasy, które miałeś przekazać na

Panoramę Racławicką, lecz nigdy nie przekazałeś?

 1. Czy mieszkanie na ul.Polanki 52 kupiłeś, czy otrzymałeś w darze i od kogo?
 2. W jakiej kwocie Bagsik i inni biznesmeni finansowali Twoją pierwszą kampanię

wyborczą?

 1. Czy uważasz za właściwe, że głowa państwa lokuje pieniądze w bankach

zagranicznych, wbrew polskiemu prawu?

 1. Czy byłeś w 1981r informowany przez Prezydium MKZ, że M. Wachowski jest

kapitanem SB?

 1. Czy Wachowski posiada Twoje zdjęcia ze wspólnych orgii i dlatego nie

reagowałeś na jego poczynania?

 1. Czy SB szantażowała Cię ujawnieniem wszczętych postępowań karnych o

kradzieże przed Sądem Rejonowym dla Nieletnich wymuszając płatną współpracę?

 1. Za jakie zasługi w obozie w Arłamowie przyznano Ci prawo polowania z

Kiszczakiem i 5-cio tygodniowy pobyt z całą rodziną, gdy innym odmawiano

zwykłych widzeń?

 1. Czy pamiętasz swoją wypowiedź na Kongresie USA „lokujcie swe kapitały w

Polsce, bo na nędzy i głupocie można najlepiej zarobić”. Czy nadal tak sądzisz?

 1. Z jakiej obietnicy wyborczej wywiązałeś się?
 2. Czy teraz potrafisz odpowiedzieć na pytanie A. Gwiazdy z I Zjazdu Solidarności –

jak wygląda dogadanie się Polaka z Polakiem, gdy jeden jest zdrajcą?

 1. Czy nie dosyć już kłamstw, krętactw, niekompetencji, pazerności, czy Ty

naprawdę nie boisz się Boga, Lechu?

 

Gdańsk dn. 25.09.1995r Anna Walentynowicz


14-03-2016 admin

Komentarze

 • Nie potrzeba akt z domu C.Kiszczaka żeby Polacy wiedzieli(szkoda,że tak póżno) kim był,jest i pozostanie L.Wałęsa.Cześć pamięci śp.A.Walentynowicz.BR3J

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis