Pierwsza obietnica Pana Jezusa

Obietnice Serca Jezusowego zostały przekazane we Francji św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647 - 1690), której Chrystus ukazywał się kilkadziesiąt razy, a kilkakrotnie z sercem przebitym i opasanym cierniową koroną, z którego wytryskają płomienie miłości, a w ich centrum jest krzyż. Oto najważniejsze obietnice Pana Jezusa przekazane nam w Paray le Monial dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.


1. Wskażę im w życiu powołania drogę,a nią idących swą łaską wspomogę. 2. W rodzinie spokój i zgoda zagości, bo złączę wszystkich więzią mej miłości. 3.Gdy ból i smutek zadadzą im ranę, Ja sam balsamem pociechy się stanę. 4. moim skrzydłem grot złego ich minie, Jam ich ucieczką w ostatniej godzinie. 5. Stąd wzrok na nich odpocznie łaskawy, pobłogosławię codzienne ich sprawy. 6. W Sercu mym źródło grzesznikom otworzę, z którego spłynie miłosierdzie Boże. 7. Od mego Serca ognistych płomieni, serce oziębłe w gorące się zmieni. 8. Serca, co dotąd służą mi gorliwie, jeszcze gorętszą miłością ożywię. 9. Dom, gdzie czcić będą obraz Serca mego, z błogosławieństwa zasłynie Bożego. 10.Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo,że, z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo. 11. Czci mej szerzeniu gorliwie oddani, w tym Sercu będą na wieki wpisani. 12. Kto 9 Pierwszych Piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu, lecz wejdzie do nieba. Dla chętnych podajemy rozwinięcie każdej obietnicy. korzystamy z książeczki wydanej w 1933 roku przez Księżny Jezuitów. ,,Obietnice Boskiego Serca" ks. Alojzy Warol T.J.

 

,,Wskażę im w życiu powołania drogę, a nią idących Swą łaską wspomogę”. Zostaje dana człowiekowi łaska dla rozumu: jasne poznanie obowiązków. Łaska dla woli: silna moc, energia do wykonania. Łaska dla serca: pociecha, zadowolenie. Obietnica Jezusa mówi o ,,obfitych łaskach” tzn. nie tylko konieczne, ale i większe, obfite. Są różne rodzaje łaski: Boskie Serce patrzy na miłość człowieka, czyli jak Go kto kocha. Miłość wielka gorąca, sprowadza wielkie łaski i daje pomoc szczególną. I Łaska dla rozumu. Na czym polegają te łaski stanowe – czyli potrzebne do spełnienia obowiązków? Przez nie rozum poznaje swoje zadanie, otrzymuje światło wskazujące mu jak pełnić swoje obowiązki. Wola, otrzymuje moc, siłę, energie do spełnienia obowiązków. Serce otrzymuje pociechę i zadowolenie w spełnianiu obowiązków. Aby dobrze spełniać swój obowiązek należy dobrze poznać i rozumieć swoje zadanie, potrzebne jest światło. A ono jest darem, łaską i dobrodziejstwem bożym. Ważne aby nasze życie było dobrze przeżyte tu na ziemi i miało zasługę na niebo. ,,Trzeba pracować dla chleba i dla nieba”. Dla krawca igła będzie kluczem do nieba, jeśli sumiennie spełniał swój obowiązek. Dla pielęgniarki chory. Dla ojca i matki dobrze wychowane dzieci, dla dziennikarza rzetelny przekaz wiadomości, dla rządzących dobro dla narodu. itd. II Łaska stanu dla woli. Do spełnienia obowiązków potrzeba wszystkim siły, mocy, energii, poruszenia. Skąd je czerpać? Bodźcem jest uczestnictwo w nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusowego. Szkoła Pana Jezusa dostarcza nam doskonałe przepisy i wskazówki na życie. A nade wszystko wprowadza nas w nurt Bożej miłości. Wszystko to działa na zewnątrz, kierując zewnętrznie nasze czyny – wnika w duszę, w serce, postanowienia, zamiary. Nabożeństwo dostarcza nam najsilniejszych pobudek do spełniania naszych obowiązków, wskazując na Boga Wszechmogącego, najsprawiedliwszego. Zawsze pomaga i otacza opieką. III. Łaski stanu dla serca specjalny dar pociechy, zadowolenia przy spełnianiu obowiązków. Oddając się Najświętszemu Sercu można znaleźć najskuteczniejszą pociechę , balsam i ukojenie płynące z Serca Jezusowego do naszej duszy.

Przygotowanie duszy na przyjęcie łask stanu. Jak przygotować rozum? Który jest darem bożym, ale rozum sam może popełniać błędy i uchybienia, gdyż lenistwo nie pozwala dociekać do prawdziwej prawdy, ale zaspakaja się na półprawdzie. Rozum jest chwiejny i słaby, brak mu czasami siły na dociekanie do prawdy. W rozumie jest niezdrowa ciekawość, upór, co jest przeszkodą, bo trwa w błędzie, nie przyjmując prawdy, dlatego warto poddać się doskonałemu kierownictwu Jezusa Chrystusa, który da większe światło, roznieci do poznania obowiązków swego stanu, pozna dobrze, czego Bóg żąda od niego. II. Jak przygotować wolę? Najpierw trzeba poznać jej choroby i błędy, a potem zastosować lekarstwo. Wola jest samowolna i zacięta, nie bardzo chce uznać, że błądzi. Jeśli dojdzie do tego jeszcze lenistwo, kraksa życiowa gotowa. Trzeba tak wolę uleczyć i przygotować na łaski stanu przez gotowość woli co da równowagę. Trzeba jednak czuwać odsuwając zniechęcenie, zmęczenie, pokusy wewnętrzne i zewnętrzne. Łaska Boża wypływająca z Serca Jezusowego jest najdoskonalszym antidotum i magnesem trzymającym nas przy Bogu. W Boskim Sercu ma swe źródło i wysługę. Wkładamy naszą wolę w źródło wody Boskiego Serca. III. Jak przygotować serce? Serce jest źródłem wszelkiej myśli, dlatego potrzeba segregacji. W sercu jak w warsztacie przekuwa się wszelką myśl. Serce przygotować trzeba  na łaski stanu. Pozbyć się trzeba niebezpiecznych lokatorów pozbyć ubezwładniając  tę pomoc można znaleźć tylko w Sercu Jezusa. c.d.n.

 

sanitariuszka Hania

 

 


26-06-2017 admin

Komentarze

  • Witam Sanitariuszke Hanie i dzieki za niezwykle ciekawe teksty.Co do polprawd, to czesto sa one wynikiem dzialania!Zlego, a nie lenistwa;)

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis