X Obietnica

Obietnica Pana Jezusa przekazana ludziom przez pośrednictwo św. Małgorzaty Marii Alacoque, odnoszą się do łask dla kapłanów. Kapłani najtrwalsze serca poruszą. ,,Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo, że z serc najtrwalszych odniesie zwycięstwo”.


I. Pan Jezus obiecał kapłanom Boskiego Serca moc kruszenia serc grzeszników. Dlaczego? Ponieważ specjalizują się w szkole Boskiego serca. Serce Jezusa jest dla nich wszechnicą, akademią wszelkiej umiejętności. Jeśli kto posiada maleńką iskierkę Miłości Boga, będzie się i sam palił i drugich zapalał miłością. Miłość Boża to łaska boża. II. jaka powinna być gorliwość? Miłość rodzi gorliwość, gorliwość powinna mieć swoją miarę, swoje reguły, swoje zalety, jak każda inna cnota.

Gorliwość powinna odznaczać się stałością, roztropnością, rozwagą. Gorliwość jest promieniem i napięciem miłości, to pożądane są przymioty miłości, tyle mamy roztropności o ile mamy cierpliwości., pobożność, miłosierdzie, nabierają wartości w roztropności.. Gorliwość powinna być nie samolubna, nie szukająca swojej chwały, rozgłosu, ale przejęta służeniem chwale Bożej. Osoba głosząca cześć Serca Bożego uważa się za stopień, szczebel po którym inni mogą piąć się do Serca Zbawiciela. Niech uważa się za latarnie, która oświeca ciemną drogę a nie za słońce. Uważa się za środek wiodący do celu, a nie za cel. Gorliwość ma być miłą, grzeczną, delikatną, pociągającą, objawiać się ma w wesołym wyrazie twarzy, w ruchach gestach, słowach, w całym obejściu, z którego przebijać ma życzliwość, miłość, usłużność, delikatność. Pan Jezus szczególne błogosławieństwo zsyła kapłanom zatroskanym o szerzenie Królestwa Bożego według Serca Bożego.

 

sanitariuszka Hania


06-08-2017 admin

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis