IV Obietnica

Boskie Serce obiecuje nam być ucieczką i przystanią w życiu i przy śmierci, chroniąc nas przed wrogami zbawienia. ,,Pod moimi skrzydłami grad złego ich minie, Jam im ucieczką w ostatniej godzinie”. Jacy są wrogowie: jeden czyha  na człowieka przed wejściem na świat, jest nim aborcja. To  grób w łonie matki. Nakłania on do ograniczenia potomstwa. Rabusie z piekła wiedzą, że ludzie drogą ocalania życia niosą skarby do nieba.


Dusza nasza nosi obraz Boży, malowany krwią Chrystusa. W małżeństwie nie wolno uchylać się od obowiązków rodzicielskich. Aby nie uchylając się od ciężaru potomstwa trzeba wejść na drogę sakramentu. Otrzymuje się wtedy łaskę stanu do jej wypełnienia. Lekarstwem jest konfesjonał, ambona, religijne pisma. Środki owe wprowadzają do duszy myśli boże, poruszają i oświecają. Małżeństwo ma obowiązek życie chronić, żadną miarą nie wolno życia pozbawiać. Sumienie to stróż sprawiedliwości, postawione na straży każdej duszy. Bije na alarm, gdy widzi w sercu nieład i pogwałcenie prawa bożego.

Wrogiem drugim na drodze życia jest: lekceważenie grzechu. Zaczyna się od małego uchybienia.

Złe towarzystwo, które psują najlepsze obyczaje. ,,Z jakim przestajesz, takim się stajesz”.  Z  świętym, świętym będziesz, a z przewrotnym, przewrotnym się staniesz”. Złe towarzystwo uczy lekceważenia grzechu, bo oswaja się wtedy człowiek ze złem, uczy niemoralności, odwodzi od praktyk religijnych, prowadzi do pijaństwa i co najgorsze - odkładanie spowiedzi. Szatan wzbudza w duszach ludzi strach przed konfesjonałem. Wstyd przy spowiedzi to też wielka pokusa szatana, która czyni spowiedź świętokradzką, sprawia bóle i męki duszy.    Upór woli, albo zatwardziałość serca, lub zaślepienie.

Rozpacz, jest to ostatni wróg, który czyha przy wyjściu z tego świata. Roztacza nad duszą swe panowanie i wpędza na koniec w stan rozpaczy. 

 Jak Boskie Serce przed tym wrogiem ochrania?

-  Przez śmierć i mękę swoją jako baranek zabity zerwał pieczęcie i otworzył księgę.            On jeden mógł tylko to uczynić. Jak? Nasz Baranek wyrwał  szatanowi cyrograf śmierci wymierzony dla nas. Swoją księgą na golgocie wystawił nas między niebem i ziemią, otwierając ręce, otwierając serce, aby dusza nasza miała miejsce ucieczki. Dziś jeszcze ze mną będziesz w raju”.

- Przez objawienie, uczynione św. Małgorzacie Marii rozchodzi się Iskra Bożego Serca.  Najpierw we Francji, później w Polsce. Ożywia serca, a głównie przez staranie Polski aby cały świat stanął w blasku i źródle Bożego Serca.

- Ochrona przy śmierci przed złym duchem, który przywodzi na myśl wszelkie czyny i do rozpaczy chce doprowadzić. Niereligijni przyjaciele mogą wyrządzić wiele zła choremu w ostatniej chwili np. wróg kościoła Wolter, gdy chciał się pojednać, towarzysze i uczniowie nie dopuścili kapłana.

- Trzeci wróg to sama śmierć, która odziera człowieka ze wszystkiego, z przyjaciół, z czasu, ciała i zostawia duszę przed tronem Najwyższego Sędziego. Jak Boskie Serce wtedy broni?  Karze często myśleć o śmierci i do niej się gotować ,,bo nie wiecie dnia ani godziny”. Śmierć to znakomita nauczycielka, każe unikać grzechu, gardzić przynętami świata, gardzić samym sobą, prowadzi ku dobremu życiu.  Boskie Serce swoim czcicielom będzie pociechą w godzinie śmierci. Przez święty wiatyk. A szczęśliwy ten kto dziewięć  pierwszych piątków obszedł w życiu i ciągle wraca do tej zbawiennej praktyki, aby trzymać duszę w czystości i łasce uświęcającej.

 

sanitariuszka Hania

 


30-06-2017 admin

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis