Sędzia Andrzejewski ostro o Rzeplińskim i TK

"Władza ma zostać zhołdowana i być posłuszna! O to chodzi instytucjom UE!... To operacja na ludzkiej świadomości i wprowadzanie ludzi w błąd - o zachowaniu sędziego Rzeplińskiego. - On  służy systemowi destrukcji Polski!" - mówił Sędzia Trybunału Stanu Piotr Łukasz Andrzejewski.

 


“Obecna sytuacja to coraz dalej posunięty sposób działania organów UE, który chce zdominować państwa samodzielnie regulujące swoje konstytucyjne prawa i swój porządek wewnętrzny. Za każdym razem jest to próba hołdowania organom UE” - komentuje w rozmowie z Salve TV najnowsze doniesienia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego sędzia Trybunału Stanu, Piotr Łukasz Andrzejewski.
"Tak naprawdę chodzi o to, żeby przykryć pozytywne osiągnięcia tego rządu - reperację państwa i zwrócenie się twarzą do obywateli, nie do własnych elit i klienteli, którą się sowicie wynagradza, kosztem społeczeństwa. Ten rozdmuchiwany konflikt jest odwrotnie interpretowany oficjalnie niż jego rzeczywista podstawa i treść" - ostrzega były Senator.
"Twierdzę z całą odpowiedzialnością, że prezes Trybunału Konstytucyjnego fałszuje interpretację źródeł prawa […] Władza sądownicza opowiada się przeciwko ograniczeniom kompetencji władzy ustawodawczej. Jest to pucz władzy sądowniczej przeciw władzy ustawodawczej. Tego nie było do tej pory w naszym systemie. Jest to operacja na ludzkiej świadomości przez manipulację i wprowadzanie ludzi w błąd. Jest to robienie ludziom wody z mózgu” - podkreśla gość Temat Dnia Salve TV.
Piotr Andrzejewski wyznaje również, że osobiście stwierdza łamanie prawa przez TK: "Ja odpowiadałem, przygotowując konstytucję, za podkomisję źródeł prawa. Przez moje ręce, jako członka podkomisji konstytucyjnej, przechodziły uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja pozbawia Trybunał Konstytucyjny zdolności orzeczniczej i sposobu wykonywania prawa, a także tego, co robi sejm. Tymczasem dzisiaj stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, wspierane przez stronników politycznych UE, interpretuje rozszerzająco swoje kompetencje, tym samym łamie zasadę legalizmu”.
"Będzie ogromna presja na Polskę. Przez grupy kapitałowe mogą być uruchomione naciski ekonomiczne na Polskę i tego też musimy się spodziewać - ostrzega Piotr Andrzejewski i równocześnie uspokaja - Ale damy radę, bo służymy prawdzie i narodowi polskiemu”.
"Bóg z nami, któż przeciwko nam!" - zakończył senator.


Źródło: Solidarni2010/Salvetv.pl


21-04-2016 admin

Komentarze

  • EKONOMIĘ,która nie służy krajowi,w którym jest stosowana Feliks Koneczny,autor oryginalnego podziału na CYWILIZACJĘ nazwał : EKONOMIĄ ŻYDOWSKĄ!!!Trwa WOJNA O PIENIĄDZ,którą opisał Song Hongbing.Po jednej stronie koalicja PETRODOLAROWA,a po drugiej antyDOLAROWA,bazująca na powiększających się zasobach chińskiego złota.EURO zabiega o powiększeni wpływów europejskich przez pryzmat gospodarki niemieckiej.Jak w każdej wojnie trzeba mieć strategię,a jaka jest i jaka ma być POLSKA?!
    Na to pytanie trzeba umieć odpowiedzieć wobec poniesionej POLSKIEJ ofiary krwi w czasie walki ZŁA ze ZŁEM to jest FASZYZMU z KOMUNIZMEM.Tym bardziej trzeba umieć odpowiedzieć wobec trwającego procesu od ŻYDOBOLSZEWIZMU,który przejął w działaniu rosyjski rasizm do ŻYDOBANDERYZMU,który aktywizował militaryzacje handlu wojną i pokojem z odwołaniem się do antypolskich,bandyckich korzeni.

Dodaj komentarz

Redakcja

naszapolska@onet.pl

 

Kontakt

w sprawie administrowania stroną: poczta@ewatylus.pl

Krótko i na temat - Zbigniew Żmigrodzki

Siewcy niepokoju

 

Nasze czasy wyznaczają szczególną rolę dziennikarzom i politykom. I jedni, i drudzy nigdy nie cieszyli się ogólnym uznaniem: wzniecali konflikty i zamieszanie, rozsiewali kłamstwa, wmawiali niestworzone rzeczy. Dzisiaj tak zwani pracownicy mediów w znacznej części służą politykom w podsycaniu wrogości i narzucaniu lewackich poglądów, a zwłaszcza ateizacji; upowszechniają tendencje antyobyczajowe i antymoralne. Istnieją pod tym względem chlubne wyjątki, ale uczciwi dziennikarze i publicyści, tak zresztą, jak i politycy, prześladowani są przez rozpanoszony medialny libertynizm, obrzucani obelgami, eliminowani na różne sposoby. Walka zła z dobrem, jaka toczy się teraz zawzięcie w świecie, znajduje wśród służalczych ludzi mediów użytecznych sojuszników, zdolnych i skłonnych do wszystkiego.

 

***

Dialog, pojednanie, jedność

 

Ustawicznie słyszymy wezwania, aby przystąpić do dialogu i pojednać się, by zapanowała upragniona „jedność”. Są to jednak postulaty nierealne w sytuacji, gdy w świecie toczy się kampania agresywnego ateizmu pod hasłem laicyzacji oraz usunięcia religii i moralności chrześcijańskiej z życia społecznego. Jego przedstawiciele pojmują dialog i pojednanie jako przyjęcie ich przekonań i ustąpienie im pod każdym względem; posługują się kłamstwem, oszczerstwem i pałają nienawiścią. Czy Chrystus jednał się z faryzeuszami albo z kupczącymi w świątyni? Do dialogu nie ma partnerów, słyszy się groźby i obraźliwe wyzwiska, inaczej myślącym zapowiada uwięzienie, udręki, zagładę.. Toczona przez lewactwo wojna ideologiczno – polityczna nie pozostawia miejsca na mówienie o jakiejkolwiek „jedności’. A jeżeli ktoś piętnuje w imieniu Kościoła „swary i spory”, niech powie wyraźnie, kto je wszczyna i kto za nie odpowiada. Inaczej te „szlachetne’’ apele to puste, obłudne mistyfikacje.

 

Polecamy

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis

Społeczeństwo i polityka na Wyspach w opisie korespondentki Elżbiety Królikowskiej-Avis