Pełczyńska-Nałęcz: budowanie konkurencyjnej i odpornej UE potrzebuje nowej polityki spójności

Karol Kwiatkowski9 lutego, 20245 min

Nowe kierunki polityki spójności po 2027 r., tak aby była dostosowana do wyzwań, z jakimi mierzą się regiony europejskie – to cel nieformalnego spotkania ministrów ds. polityki spójności, które odbyło się w Mons w Belgii z udziałem minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Spotkanie w dniach 5-6 lutego br. zorganizowała Belgia, która od 1 stycznia br. przewodniczy Radzie Unii Europejskiej.

– Świat i Unia Europejska zmieniają się, a wraz z nimi nieuchronnie zmieni się polityka spójności. Polska musi odgrywać wiodącą rolę w kształtowaniu tych zmian – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

W trakcie dyskusji poruszono kwestię sprawowania przez politykę spójności roli gwaranta sprawiedliwej transformacji regionów, która uwzględnia realia w nich panujące. Rozmawiano także o działaniach, jakie należy podjąć, aby kontynuować wzmacnianie wdrażania polityki spójności.

– Zapewnienie spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej państw i regionów Unii Europejskiej to główny warunek realizacji celów UE, jakimi są wzmacniania jednolitego rynku, budowania odporności na zewnętrzne wstrząsy społeczno-gospodarcze, środowiskowe i wyzwania związane z bezpieczeństwem. Aby to osiągnąć, potrzebujemy odnowionej polityki spójności – mówiła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiając w trakcie debaty polskie stanowisko. Minister podkreśliła konieczność uwzględnienia zróżnicowanego terytorialnie potencjału państw UE.

– Odnowiona polityka spójności powinna pozostać obecna we wszystkich regionach ale powinna przede wszystkim służyć regionom najsłabiej rozwiniętym – mówiła. Szefowa MFiPR zaznaczyła, że podstawową rolą polityki spójności jest również promowanie Europy socjalnej.

– Naszym celem jest zapewnienie równych szans i nie pozostawianie nikogo w tyle – podkreśliła.

Spotkania szefowej MFiPR z przedstawicielami państw członkowskich i instytucji UE

Nieformalny szczyt był okazją do wielu rozmów bilateralnych. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z wicepremierem i ministrem rozwoju regionalnego Czech Ivanem Bartošem. Rozmawiano o planach prezydencji Polski w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 r., polityce spójności po 2027 r. i realizacji KPO.

Szefowa MFiPR spotkała się z sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Projektów Europejskich Rumunii Teodorą Preoteasą. Panie minister mówiły m.in. o polsko-rumuńskiej współpracy w ramach debaty państw członkowskich UE nt. polityki spójności po 2027 r.

Podczas spotkania z przewodniczącym komisji COTER w Komitecie Regionów Emilem Bocem minister FiPR rozmawiała m.in. o 10. Szczycie Miast i Regionów, który odbędzie się w Mons w dniach 18-19 marca.

Minister K. Pełczyńska-Nałęcz spotkała się także z ministrem finansów Estonii Martem Vorklaev, z wiceminister finansów Litwy Vaidą Markevičiene, a także z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Finlandii Juha Marteliusem.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA w likwidacji jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk