Emilewicz: Polska pełni dziś rolę logistycznego hubu dla Ukrainy

Magdalena Targańska12 lipca, 20235 min

Możliwości wsparcia branży transportowej i logistycznej m. in. dzięki nowelizacji ustawy o KUKE i współpracy na polsko-ukraińskiej granicy – to główne tematy, jakie zostały poruszone na drugim posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Polsko-Ukraińskiej Współpracy Rozwojowej pod przewodnictwem pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwigi Emilewicz. W spotkaniu uczestniczyli też m. in. wiceszefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz przedstawiciele instytucji publicznych i świata biznesu.

– Już teraz blisko 90% pomocy humanitarnej i wojskowej kierowanej na Ukrainę przechodzi przez polskie drogi, koleje i przejścia graniczne. Po wojnie te punkty spedycyjno-logistyczne będą jeszcze bardziej wykorzystywane. Dlatego tym bardziej zachęcamy firmy z tych sektorów polskiej gospodarki do aktywnego udziału w odbudowie Ukrainy – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz na posiedzeniu Zespołu, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Do końca sierpnia zamierzamy też – wspólnie ze stroną ukraińską – przygotować Białą Księgę, obejmującą kwestie problemowe w polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz sposoby ich rozwiązania – dodała wiceszefowa MFiPR.

Przedstawiciele innych ministerstw

W skład Międzyresortowego Zespołu do spraw Polsko-Ukraińskiej Współpracy Rozwojowej – oprócz wiceminister Jadwigi Emilewicz – wchodzą:

– minister właściwy do spraw aktywów państwowych;

– minister właściwy do spraw budownictwa; planowania i zagospodarowania

przestrzenne oraz mieszkalnictwa;

– minister właściwy do spraw energii;

– minister właściwy do spraw finansów publicznych;

– minister właściwy do spraw gospodarki;

– minister właściwy do spraw informatyzacji;

– minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

– minister właściwy do spraw pracy;

– minister właściwy do spraw rolnictwa;

– minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego;

– minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauk;

– minister właściwy do spraw wewnętrznych;

– minister właściwy do spraw transportu;

– minister właściwy do spraw zagranicznych;

– minister – członek RM; odpowiedzialny za realizację zadań w ramach projektów dotyczących udzielania wsparcia państwom sąsiedzkim.

Źródło: Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich
Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk