Weto Ministra Sprawiedliwości wobec przywilejów LGBT w Unii Europejskiej

Magdalena Targańska10 czerwca, 20237 min

Na polecenie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro wiceminister Sebastian Kaleta zawetował 9 czerwca br. w Luksemburgu konkluzje Rady Europejskiej, które na specjalnych zasadach, w sposób preferencyjny i wybiórczy, traktują bezpieczeństwo osób LGBT w Unii Europejskiej. Polski sprzeciw wobec łamiącego zasadę równości dokumentu został zgłoszony podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

– Prezydencja szwedzka forsuje przyjęcie przywilejów i szczególnych uprawnień dla osób LGBT. Nie uwzględnia natomiast postulatów Polski dotyczących konieczności ochrony innych mniejszości, w tym osób wierzących czy niepełnosprawnych. Stąd zasadny jest nasz sprzeciw – powiedział minister Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

– Obecne rozwiązania prawne zarówno w prawie unijnym, jak i w polskim prawie krajowym, zapewniają odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkim obywatelom UE – wyjaśnił. – Natomiast środowiska lewicowe pod hasłem tolerancji chcą narzucać przywileje dla osób LGBT, promują ich system wartości. Polska musi mieć odwagę, by bronić własnych wartości.

Skuteczne weto

Jak podkreślił w Luksemburgu Sebastian Kaleta, skoro odmawia się przedstawienia projektu odnoszącego się do problemu nienawiści wobec innych grup społecznych, np. chrześcijan, choć ataków antychrześcijańskich w Europie przybywa, to specjalny dokument ws. osób LGBT jest niebezpiecznym precedensem. Może bowiem ograniczać prawa i swobody obywatelskie innych mniejszości.

– Wszystkie ofiary przestępstw powinny być traktowane z takim samym szacunkiem. Wskazywanie jednej grupy społecznej jest sprzeczne z równością wobec prawa i zwalczaniem dyskryminacji. A to przecież fundamentalne zasady systemu prawnego Unii Europejskiej. Wybiórczość nie ma uzasadnienia w uniwersalnym charakterze praw człowieka i ich ochrony.  – zaznaczył Sebastian Kaleta.

Minister Zbigniew Ziobro przypomniał, że to nie pierwsze weto, jakie skutecznie zastosował w obronie polskich interesów i wartości. Tak stało się  w 2016 r., gdy w unijnym prawie dotyczącym dziedziczenia własności próbowano przeforsować tzw. małżeństwa homoseksualne. Podobnie było z powołaniem Prokuratury Europejskiej, która miała obejmować wszystkie kraje unijne. W efekcie weta polska prokuratura zachowała wszystkie swoje uprawnienia.

Przeciw przymusowi

– Nie ma też zgody Polski zgody na forsowaną przez Komisję Europejską przymusową relokację imigrantów. Z badań CBOS wynika, że 88 proc. Polaków czuje się w Polsce bezpiecznie, a w swym najbliższym otoczeniu – nawet ponad 90 proc. A Szwecja, której stolica jest dziś jedną z najniebezpieczniejszych stolic w Europie, gdzie przybywa przestępstw z użyciem broni palnej, chce nas uraczyć przymusową relokacją – mówił Michał Wójcik. Dodał, że Polski, która po napaści Rosji na Ukrainę przyjęła tak wielu uchodźców ukraińskich, nie trzeba uczyć empatii.

Ochrona przed przemocą

Tematem obrad w Luksemburgu był też projekt dyrektywy dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Sebastian Kaleta zgłosił wątpliwości m.in. co do stosowania w unijnej dyrektywie pojęcia „gender”, które nie ma definicji w prawie podstawowym UE. Wiceminister wskazał też, że dzięki ustawom antyprzemocowym Polska dołączyła do państw, w których obowiązuje najwyższy standard ochrony ofiar tego typu przestępstw. Systematycznie wdrażane są też zmiany dotyczące m.in. ścigania stalkingu, zwalczania pornografii dziecięcej, zaostrzania kar za przestępstwa seksualne.

Tematem obrad była również nowelizacja dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi, zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. Polska dążyła do jasnego zapewnienia, że nowe formy handlu ludźmi, dotyczące przymusowego małżeństwa lub nielegalnej adopcji, będą definiowane przez prawo krajowe. Z poszanowaniem suwerenności państw przy określaniu definicji małżeństwa, przesłanek kwalifikujących do zawarcia małżeństwa oraz adopcji dzieci. Zostało to potwierdzone w projektowanej dyrektywie.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Poradnik dla początkujących: Jak rozpocząć inwestowanie w nieruchomości

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk