Kolejne przepisy ustawy antylichwiarskiej weszły w życie

Magdalena Targańska18 maja, 20236 min

Dziś, 18 maja br., w życie weszły kolejne przepisy ustawy antylichwiarskiej. Obowiązywać zaczęły regulacje dotyczące badania zdolności kredytowej, definiujące koszty inne niż odsetki oraz zapewniające realny nadzór nad rynkiem pożyczkowym.

Znowelizowana ustawa antylichwiarska zaczęła działać już 18 grudnia 2022 r. Teraz w życie weszły kolejne jej zapisy. Wszystko po to, by chronić interesy konsumentów, którzy niejednokrotnie padali ofiarą lichwiarskich ofert firm pożyczkowych.

Ustawa antylichwiarska – dotychczasowe  regulacje

Przed zmianami wprowadzonymi pod koniec ubiegłego roku firmy pożyczkowe w swoich umowach z konsumentami wprowadzały różnego rodzaju opłaty dodatkowe, marże, prowizje i inne. Konsekwencją była rażąco wygórowana kwota łączna, która dla wielu konsumentów stawała się niemożliwą do spłaty. Wskutek trudności w spłacie zaciągniętego zobowiązania wiele osób borykało się ze sporymi problemami.

Wprowadzone już w ubiegłym roku w życie przepisy określiły maksymalny limit  dodatkowych kosztów (m.in. prowizji i marży) w całym okresie trwania umowy, czym w sposób istotny wyeliminowano możliwości pobierania kosztów o charakterze lichwiarskim.

Regulacje określiły też maksymalną wysokość sumy, do której dłużnik poddaje się egzekucji – nie może ona przekraczać sumy kwoty pożyczki powiększonej o wysokość odsetek maksymalnych, obliczonych od pożyczonej kwoty za dany okres.

Nowelizacja zmieniła też zasady udzielania tzw. „chwilówek” oraz wprowadziła zakaz „rolowania długów”.

Ustawa antylichwiarska w dużym stopniu położyła kres działaniom lichwiarskim.

Ustawa antylichwiarska – nowe regulacje i jeszcze lepsza ochrona pożyczkobiorców

Aktualnie wprowadzane w życie zmiany w Kodeksie karnym, w zakresie definiowania kosztów innych niż odsetki, mają jeszcze bardziej wspomóc przy identyfikacji przypadków łamania prawa przez firmy pożyczkowe. Nowe przepisy obejmą m.in. różnego rodzaju prowizje, marże, ale też opłaty związane z ubezpieczeniami, usługami dodatkowymi, a nawet – z przygotowaniem umowy.

Ponadto, nowe przepisy regulują obowiązek badania zdolności kredytowej. Od teraz firma pożyczkowa ma uzależniać możliwość udzielenia konsumentowi pożyczki od pozytywnej oceny zdolności kredytowej danej osoby. Co ważne, naruszenie tego obowiązku lub niedopełnienie go przez firmę pożyczkową będzie się teraz wiązać z konsekwencjami w postaci m.in. nieważności zbycia wierzytelności w drodze przelewu lub w inny sposób.

Rozwiązania te pozwolą uniknąć zaciągania kredytów ponad możliwości finansowe konsumentów, co pozwoli uniknąć spirali zadłużenia. Tym samym pozwolą one na ograniczenie działań lichwiarskich instytucji pożyczkowych.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdą również w życie przepisy dotyczące kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. KNF będzie sprawować nadzór nad działalnością instytucji pożyczkowych. Rozwiązania te mają na celu zapewnienie skutecznej i realnej ochrony pożyczkobiorców przed nadużyciami na rynku pożyczek

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk