Jak odzyskać opłaty likwidacyjne?

Artykuł Sponsorowany3 lutego, 20237 min

Popularne niegdyś polisolokaty to tak naprawdę polisy na życie z UFK – Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. W artykule postaramy się przytoczyć charakterystykę tego typu produktu oraz podpowiemy, jak odzyskać pieniądze potrącane jako koszty likwidacyjne polisolokaty.

  1. Czym jest polisolokata
  2. Jakie wady ma umowa ubezpieczania z UFK
  3. Jak zrezygnować z umowy z UFK
  4. Zwrot opłaty likwidacyjnej – jak go uzyskać?
  5. Więcej o opłatach likwidacyjnych dowiesz się na stronie https://oplatylikwidacyjne24.pl/
Czym jest polisolokata?

Polisolokaty to, jak już wyżej wspomnieliśmy, umowy na życie i do życie z UFK. Jednak nazwa polisolokata, jest tak naprawdę nieprawidłowa (ale taka przyjęła się w mowie potocznej). Sugeruje ona bowiem, że ubezpieczenie z UFK jest czymś podobnym do lokaty. Natomiast owo ubezpieczenie charakteryzuje się kilkoma cechami tj:

– długofalowy inwestycyjny horyzont;

– bardzo wysokie opłaty za zarządzanie polisą;

– ogromnymi kosztami rezygnacji z umowy;

– regularność płacenia wszystkich składek;

– suma na jaką wykupujemy ubezpieczenie jest zależna od aktualnej wartości umowy.

Jakie wady ma umowa o ubezpieczenie z UFK?

Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym powstały, aby pełnić rolę alternatywnej formy inwestowania w stosunku do funduszy inwestycyjnych czy lokat. Ponoć rozwiązanie to miało pomóc uniknąć podatku Belki, czyli podatku od kapitałowego zysku. Niestety, w rzeczywistości, polisolokaty przyniosły więcej strat klientom niż zysków. Dlaczego? Między innymi, dlatego że:

– tak naprawdę część ubezpieczeniowa jest pozorna;

– niezależnie od okoliczności, zarządzanie ubezpieczeniem jest bardzo kosztowne – towarzystwo ubezpieczeniowe prowadzące polisę pobiera sowite opłaty za jej obsługę

– cechują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym: na ogół kapitał jest lokowany w funduszu inwestycyjnym,

– z funduszy kapitału, nie można skorzystać, aby np. Pokryć leczenie po wypadku etc.

Jak zrezygnować z umowy z UFK?

Rezygnacja z takiego ubezpieczenia to kilkuetapowy proces, z czego pierwszy punkt jest bardzo istotny. Bowiem należy poszukać na stronie ubezpieczyciela wniosku wykup polisy, wypełnić go i z kopią dowodu osobistego wysłać pocztą. Czyli pobieramy formularz, drukujemy go i wypełniamy. Pamiętajmy o czytelnym podpisie u dołu wniosku o wykup polisy. Później wkładamy dokument do koperty wraz z kopią dowodu osobistego i listem poleconym wysyłamy na adres Towarzystwa, w którym wykupiliśmy ubezpieczenie. Gdy tylko wniosek dojdzie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi wycenić umowę i dokonać wykupu polisy. Niestety nie zostanie nam oddana opłata likwidacyjna. Ją możemy odzyskać wyłącznie drogą sądową, co na szczęście jest bardzo prawdopodobne . Sam proces wykupu zajmuje około miesiąca.

Zwrot opłaty likwidacyjnej: Jak uzyskać?

Chociaż sam wniosek o wykupienie polisy jest łatwy do wypełnienia i wykup na ogół odbywa się stosunkowo szybko i bez większych problemów, Towarzystwo na pewno nie będzie chętne, aby oddać nam opłatę likwidacyjną. Zatem będziemy musieli inaczej żądać zwrotu należnych pieniędzy. Aby zmaksymalizować szansę na sukces w sprawie warto zwrócić się do kompetentnego adwokata, który bez problemu poprowadzi naszą sprawę w sądzie i udowodni że:

– jako strona umowy występujemy roli konsumenta;

– umowa zawiera niejednoznaczne postanowienia, które nie dotyczą głównych świadczeń umowy

– nie była uzgadniana indywidualnie;

– kształtuje prawa konsumenta i nakłada obowiązki w sposób niezgodny z obyczajem i rażąco narusza interesy konsumenta.

Wiemy już zatem, czym są ubezpieczenia z UFK. Pamiętajmy aby poprosić o pomoc w celu odzyskania pobranych opłat kompetentną kancelarię. Wówczas z bardzo wysokim prawdopodobieństwem otrzymamy należne nam zwroty wpłaconych pieniędzy.

Udostępnij:

Artykuł Sponsorowany

Leave a Reply

Koszyk