Minister Mariusz Kamiński spotkał się ze Swiatłaną Cichanouską

Magdalena Targańska24 stycznia, 20233 min

We wtorek, 24 stycznia br. minister Mariusz Kamiński spotkał się ze Swiatłaną Cichanouską, liderką demokratycznej opozycji na Białorusi, kierującą Zjednoczonym Gabinetem Przejściowym Białorusi. Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji białoruskich uchodźców w Polsce. W spotkaniu uczestniczył także wiceminister Bartosz Grodecki.

Podczas rozmowy szef MSWiA podkreślił, że Polska stale wspiera działaczy białoruskiej opozycji. Na naszą pomoc mogą także liczyć wszystkie osoby, które ze względu na sytuację polityczną odczuwają zagrożenie ze strony reżimu w Mińsku. Obecnie stosowane na Białorusi represje zaostrzają się. W związku z tym Polska wprowadziła szereg ułatwień dotyczących legalizacji pobytu obywateli tego państwa w naszym kraju.

Potrzeby białoruskich uchodźców, związane z legalizacją ich pobytu w Unii Europejskiej, były tematem specjalnego listu wystosowanego przez ministra Mariusza Kamińskiego do Ylvy Johansson, komisarz ds. wewnętrznych UE. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji zadeklarował w piśmie, że Polska jest gotowa aktywnie uczestniczyć we wszystkich inicjatywach podjętych przez Komisję Europejską na rzecz uregulowania tych zagadnień. Przekazał także, że nasz kraj chętnie podzieli się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami, wypracowanymi we współpracy z demokratyczną białoruską opozycją w tym zakresie.

Trzecia rozmowa szefa MSWiA i liderki demokratycznej opozycji na Białorusi

Wtorkowa rozmowa ministra Mariusza Kamińskiego i Swiatłany Cichanouskiej, liderki demokratycznej opozycji na Białorusi, to kolejne już spotkanie obojga polityków. W marcu 2022 roku tematem rozmów były m.in. sytuacja na Białorusi, wojna na Ukrainie oraz bezpieczeństwo naszego regionu. Powołany został wówczas Zespół ds. rozwiązywania problemów uchodźców z Białorusi, przebywających na terytorium RP.

Natomiast w październiku ubiegłego roku politycy rozmawiali o bieżącej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa Polski i Białorusi, w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę.

 

Źródło: MSWiA

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk