Rada Europejska przyjęła 9. pakiet sankcji na Rosję

Karol Kwiatkowski16 grudnia, 20229 min

W czwartek odbyło się formalne posiedzenie Rady Europejskiej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Jednym z najważniejszych punktów szczytu było przyjęcie kolejnego, 9. pakietu sankcji na Rosję oraz wynegocjowanie porozumienia ws. podatku dla korporacji międzynarodowych.

Podczas posiedzenia RE poruszono tematy związane z konsekwencjami rosyjskiej agresji na terenie Ukrainy, obecną sytuacją na rynku energii, bezpieczeństwem oraz obronnością. Dzień przed Radą Europejską premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w szczycie Unii Europejskiej z państwami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), który odbył się również w Brukseli.

Nowe sankcje na Rosję

Unia Europejska zadecydowała o przyjęciu kolejnego, 9. już pakietu sankcji na Rosję. Całej wspólnocie zależy na osłabieniu rosyjskiego agresora. Sankcje obejmują zarówno aspekt gospodarczy, jak i indywidualny. Objęto nimi blisko 200 osób z elity rosyjskiej. Natomiast sankcje gospodarcze rozszerzają listę produktów podwójnego zastosowania, objętych wzmocnioną kontrolą eksportu. Rozszerzono listę produktów, których eksport do Rosji jest zakazany. Chodzi m.in. o przemysł dronów i wykorzystywanie ich do ataków na cele cywilne. Dodatkowo w nowym pakiecie wprowadzono także zakaz inwestycji w sektor wydobywczy w Rosji.

– To są sankcje, które po raz kolejny pokazują, że jesteśmy bardzo wiarygodni z jednej strony. Po drugie utrzymaliśmy jedność pomiędzy państwami członkowskimi. Rosja gra na rozszczepienie nas, na podział wewnątrz Unii Europejskiej. Nie dopuściliśmy do tego podziału – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Porozumienie ws. podatku dla korporacji międzynarodowych

Podczas Rady Europejskiej przywódcy wynegocjowali porozumienie dotyczące podatku dla korporacji międzynarodowych. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że: –  ta konstrukcja podatku, która została wynegocjowana, jest dla Polski dobra i korzystna. A oprócz tego wpisaliśmy jeszcze do konkluzji dwie dodatkowe rzeczy –  czyli filar pierwszy, który musi również zostać przekształcony w prawo Unii Europejskiej. Określone są daty i wszystko, co wiąże się z zastosowaniem opodatkowania wobec korporacji międzynarodowych.

Europejskie wsparcie dla Ukrainy

Jednym z głównych tematów dyskusji europejskich przywódców była rosyjska agresja na Ukrainę. Rada Europejska omówiła dalsze wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy, we wszystkich jego wymiarach. Polska opowiada się za zwiększaniem skali unijnej pomocy dla naszych wschodnich sąsiadów. Bardzo ważna jest pomoc humanitarna oraz odbudowa infrastruktury krytycznej Ukrainy.

Nasz kraj z satysfakcją przyjął wiadomość o uzgodnieniu pakietu legislacyjnego przez Radę Unii Europejskiej, który umożliwi wspólnocie udzielenie Ukrainie pomocy finansowej w wysokości 18 mld euro w 2023 r. Liczymy, że pakiet pomocy zostanie szybko przyjęty.

Bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze

Unijni przywódcy kontynuowali rozmowy na temat obecnej sytuacji na rynku energetycznym oraz jej wpływu na gospodarkę. Rada Europejska podsumowała wprowadzenie swoich wytycznych z października 2022 r. w zakresie reform unijnego rynku energii.

Cały czas podkreślamy, że odpowiedzialność za obecny kryzys energetyczny i ekonomiczny leży po stronie Rosji. Widzimy potrzebę dalszych sankcji, również w sektorze energii.

Uważamy, że Unia Europejska powinna wyciągnąć wnioski z kryzysu związanego z cenami energii i zrezygnować z nakładania dodatkowych obciążeń finansowych na gospodarstwa domowe w zakresie kosztów ogrzewania oraz transportu.

19 grudnia ministrowie energii i klimatu, na prośbę Rady Europejskiej, mają zakończyć proces dotyczący wprowadzenia maksymalnego limitu cenowego na gaz. Jest duża szansa na uzyskanie kompromisu i przyjęcie rozwiązań, które będą korzystne dla Polaków.

– Jest szansa na pewien kompromis, który doprowadzi do ograniczenia fluktuacji, zmienności i zduszenia ceny gazu, a więc mniej pieniędzy do budżetu Rosji, a więcej pieniędzy w budżetach Polaków i w portfelach obywateli Europy – powiedział szef polskiego rządu.

Szczyt Unii Europejskiej ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej

14 grudnia odbył się pierwszy w historii szczyt przywódców państw członkowskich UE i państw ASEAN – po ustanowieniu Partnerstwa Strategicznego UE-ASEAN w 2020 r. Potwierdził on wolę zacieśnienia współpracy między obiema organizacjami oraz wskazał strategiczny charakter kontaktów.

– Bardzo dużym sukcesem, naszym i kilku delegacji, było tak jednoznaczne potępienie Rosji i rosyjskiej agresji na Ukrainę – w ramach naszej dyskusji z partnerami azjatyckimi. To, co jest dość oczywiste na szczęście w Unii Europejskiej, nie jest wcale takie oczywiste na całym świecie – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Szczytu ASEAN zakończył się zawarciem kompleksowej umowy o transporcie lotniczym UE-ASEAN (CATA), ustanowieniem partnerstwa na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej z Indonezją i Wietnamem, czy partnerstwa cyfrowego z Singapurem.

Szczyt UE-ASEAN dał impuls do dalszych negocjacji umów o wolnym handlu z Indonezją i ew. wznowienia negocjacji z Tajlandią, Filipinami i Malezją. Spotkanie było okazją do upamiętnienia 45. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między UE a ASEAN. 

Źródło: gov.pl

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk