Podsumowanie ruchu granicznego na polskich granicach

Karol Kwiatkowski8 grudnia, 20226 min

W tym roku funkcjonariusze Straży Granicznej odprawiali średnio na dobę 102,5 tys. podróżnych, to prawie dwa razy więcej niż rok temu, kiedy dziennie odprawiano 52 tys. osób.

Ruch na granicach Polski, będących granicami zewnętrznymi UE, wzrósł o ponad 97 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. W tym roku funkcjonariusze SG odprawili łącznie ponad 34 mln podróżnych (na obu kierunkach), w analogicznym okresie rok temu – 17 mln.

Wśród podróżnych najwięcej było ob. Ukrainy – ponad 46 % wśród wszystkich podróżnych, najmniej ob. Rosji o 0,9 %., ob. Polski to 32,5% wśród wszystkich podróżnych.
Od początku roku na kierunku wjazdowym do Polski odprawiono ponad 18 mln podróżnych (52,8 % całego ruchu na granicy), a na wyjazdowym – ponad 16 mln (47,2 %). Nieco mniej niż w roku ubiegłym (w zestawieniu z ruchem cudzoziemców) granice przekraczali obywatele Polski, w tym roku stanowili 32,5 % wszystkich odprawionych podróżnych, w 2021 r. – 34,4% to ob. Polski.

Najwięcej osób w tym roku odprawiono w sierpniu – 4,2 mln podróżnych (na obu kierunkach) to o wiele więcej niż w marcu – 3,5 mln podróżnych, kiedy mieliśmy falę uchodźców ewakuujących się do Polski z Ukrainy. W listopadzie 2022 r. – funkcjonariusze SG odprawili 2,8 mln podróżnych, rok wcześniej, w listopadzie 2021, odprawiono na granicach zewnętrznych 1,8 mln podróżnych (na obu kierunkach).

Wzrost ruchu na granicy wynika ze złagodzenia obostrzeń covidowych, w wyniku których przywrócono również wiele połączeń lotniczych, podróżni znacznie chętniej niż w ubiegłym roku wyjeżdżają poza granice kraju, ale nie jest jeszcze to ta skala ruchu jaka miała miejsce przed covidem np. w 2019 r.

Wśród osób, które w tym roku przekraczały granice na wszystkich rodzajach przejść (drogowe, morskie i lotnicze) najwięcej było obywateli Ukrainy – łącznie na obu kierunkach 15,8 mln, na drugim miejscu byli obywatele Polski 11,1 mln, ale wśród niż aż 10,5 mln Polaków skorzystało z połączeń lotniczych. W przejściach lotniczych obywatele Polski to prawie 70 % całego ruchu.

Na granicy z obwodem kaliningradzkim – wśród podróżnych – ob., Rosji stanowili dokładnie tyle samo ile ob. państw UE – po 122 tys. osób czyli po 38 % całego ruchu na tym odcinku . 10,8% to ob. Polski. (na obu kierunkach).

Na granicach zewnętrznych wzrósł również ruch środków transportu (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, motocykle itd.) z 4,6 mln środków transportu w 2021 r. do ponad 5 mln w tym roku , w tym tylko w przejściach drogowych z 4,5 mln w roku ubiegłym do 4,9 mln w tym roku.

Najbardziej wzrósł ruch statków powietrznych w przejściach lotniczych. W 2021 r. odprawiono 64 tys. statków powietrznych (samoloty i śmigłowce) w tym roku – 100 tys. ( wzrost o 55,6 %).

Najwięcej osób odprawiono w przejściu lotniczym Warszawa-Okęcie – prawie 5 mln podróżnych (średnio na dobę 15 tys. podróżnych), na drugim miejscu funkcjonariusze SG z przejścia granicznego w Medyce – 3,8 mln (11,5 tys. na dobę), na trzecim w Korczowej – 2,6 mln (7,8 tys. na dobę). Najbardziej w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł ruch w przejściu granicznym Zosin-Ustiług (granica z Ukrainą), aż o 670% (z 170 tys. podróżnych w 2021 r. do 1,2 mln podróżnych w br).

Źródło:  Straż Graniczna

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk