30 sędziów Sądu Najwyższego odmawia orzekania razem z tzw. nowymi sędziami

Magdalena Targańska17 października, 202224 min

30 sędziów Sądu Najwyższego oświadczyło, że nie będzie orzekać wspólnie z osobami powołanymi do tego sądu w procedurze z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. „Przystąpienie w takiej sytuacji do procedowania i ferowania orzeczeń jest niedopuszczalne” – twierdzą sędziowie.

Pod oświadczeniem, które zostało przekazane do sekretariatu I prezes SN podpisało się 30 tzw. starych sędziów tego sądu w tym: prezes Izby Karnej Michał Laskowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotr Prusinowski, Włodzimierz Wróbel i Dariusz Zawistowski.

Powołując się na tzw. uchwałę trzech Izb SN z 23 stycznia 2020 r. sędziowie napisali, że udział sędziego powołanego na wniosek obecnej KRS w składzie Sądu Najwyższego prowadzi w każdym przypadku do nienależytej obsady sądu. Podkreślili, że wskazana uchwała ma moc zasady prawnej, wiążącej każdego sędziego Sądu Najwyższego.

„Przystąpienie w takiej sytuacji do procedowania i ferowania orzeczeń jest niedopuszczalne. Nie można uznawać, że postępowanie dotknięte jest kwalifikowaną wadą procesową i jednocześnie głosić, że sędzia ma obowiązek świadomie uczestniczyć w tej wadliwej procedurze” – napisali sędziowie.

W oświadczeniu zaznaczono też, że w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przesądzono, że orzekanie sędziów powołanych na wniosek obecnej KRS stanowi naruszenie prawa do sądu.

„Mając na uwadze przedstawione racje, oświadczamy, że nie widzimy możliwości wspólnego orzekania z osobami powołanymi w wadliwej procedurze. Sędzia nie może świadomie naruszać prawa obywateli do sądu i narażać Państwa Polskiego na obowiązek wypłacania wysokich odszkodowań. Zachowanie przeciwne pozostaje w opozycji do obowiązku +służenia wiernie Rzeczypospolitej Polskiej+ i +stania na straży prawa i praworządności+, o których mowa w ślubowaniu sędziowskim” – czytamy w piśmie sędziów.

Oświadczyli oni przy tym, że „po wyczerpaniu ustrojowych i procesowych środków gwarantujących stronom uzyskanie prawidłowego składu sądu” nie będą uczestniczyć w czynnościach podejmowanych przez składy orzekające z udziałem tzw. nowych sędziów SN.

Podkreślono przy tym, że oświadczenie to nie stanowi odmowy wykonywania wymiaru sprawiedliwości. (PAP)

autor: Mateusz Mikowski

Udostępnij:

Magdalena Targańska

2 comments

 • Dr. Pavl Kopetzky

  17 października, 2022 at 5:56 pm

  To na bruk ich, na zbity pysk, na ulicę!
  To jest anarchia, bezprawie, samowola!
  I odciąć ich od pieniędzy polskich podatników; niech płacą w końcu ZUS – biorą emerytury!
  Upadek zawodu prawnego, degrengolada; degeneracja dno wstyd kompromitacja sitwa układy komuna i esbecja.
  Dekomunizacja!
  Koniecznie!

Leave a Reply

Koszyk