Jest projekt ustawy o zamrożeniu cen energii elektrycznej

Karol Kwiatkowski26 września, 2022110 min

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Od 1 stycznia 2023 r. rząd chce zorganizować system wsparcia w opłacaniu kosztów energii elektrycznej, w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej. Rozwiązanie obejmie wszystkie gospodarstwa domowe w kraju. W przyszłym roku polskie rodziny nie zapłacą wyższych rachunków za prąd do limitu 2 tys. kilowatogodzin (kWh). Jeszcze wyższy limit – do 2,6 tys. kWh – obejmie osoby z niepełnosprawnościami, natomiast dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – limit wyniesie do 3 tys. kWh. Dodatkowo, dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – wprowadzony zostanie specjalny dodatek elektryczny w wysokości nawet do 1500 zł.

Zamrożenie cen energii elektrycznej
 • W 2023 r. rząd zablokuje wzrost cen energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. Gwarantowana cena energii będzie obowiązywać:
  • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
  • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.
 • Limit 2 tys. kWh jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r.
 • Gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.
 • Oznacza to, że każda polska rodzina – również ta, która zużywa np. 2,7 kWh rocznie –  skorzysta na zamrożeniu cen do limitu 2 tys. kWh. Jedynie nadwyżka ponad ten limit (w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 2,6 tys. oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny i rolników – 3 tys. kWh) będzie rozliczna według taryf z 2023 r.
 • Z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r. skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych (odbiorcy tzw. grupy taryfowej G).
 • Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 23 mld zł.
Dodatek elektryczny
 • Dla gospodarstw  domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek elektryczny.
 • Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.
 • Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 • O dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania.
 • Z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 800 tys. gospodarstw domowych, na które rząd przeznaczy ok. 1 mld zł.
Zachęta do oszczędzania energii elektrycznej
 • Rząd będzie chciał zachęcić Polaków do oszczędzania energii.
 • Gospodarstwa domowe otrzymają specjalny upust, jeśli ograniczą zużycie energii elektrycznej. Rozwiązanie będzie funkcjonować od 1 października 2022 r.
 • Wartość upustu będzie wynosiła 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

Dotychczasowe działania rządu w ramach wsparcia dla odbiorców ciepła
 • Rząd wspiera polskie rodziny w pokryciu części kosztów związanych ze wzrostem cen na rynkach paliw i energii – w tym kosztów ogrzewania.
 • Wprowadziliśmy dodatek węglowy dla rodzin, które opalają swoje gospodarstwa węglem.
  • Dodatek wynosi 3 tys. zł.
  • Rozwiązanie obejmuje 6,5 mln gospodarstw domowych.
  • Na wypłatę dodatku rząd przeznaczy 10 mld zł.
 • Polacy, którzy ogrzewają swoje domy m.in. skroplonym gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, także otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku.
  • pelet lub inny rodzaj biomasy – dodatek w wysokości 3 tys. zł,
  • drewno kawałkowe – dodatek w wysokości 1 tys. zł,
  • skroplony gaz LPG – dodatek w wysokości 500 zł,
  • olej opałowy – dodatek w wysokości 2 tys. zł.
 • Dodatek dla paliw innych niż węgiel obejmie ponad 1 mln gospodarstw domowych i dotyczy on budynków, które nie są przyłączone do sieci gazowej i ciepłowniczej.
 • Dodatek będzie pokrywał 40 proc. wzrostu rocznych kosztów ogrzewania. Na ten cel zostanie przeznaczone 1,9 mld zł.
 • Do końca 2027 r. przedłużona zostanie ochrona taryfowa na sprzedaż gazu dla odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły i przedszkola. W 2022 r. cena gazu została zamrożona – bez tego rozwiązania gospodarstwa domowe mogłyby płacić nawet do 600% więcej za zużyty gaz.
 • Rządowa Tarcza Antyinflacyjna została przedłużona do końca 2022 r.
Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

One comment

 • Paweł Kopeć

  27 września, 2022 at 12:46 pm

  Lepiej obniżyć opodatkowanie energii elektrycznej, zresztą i tak państwowej, czyli drogiej.
  Prywatyzacja, wielość spółek prywatnych energetycznych, spowodowałaby zróżnicowanie cen i ich konkurencję, tzn. w efekcie ceny!
  Ot fenomen gospodarczy, ekonomiczny i finansowy!
  Ale nie u nas, nie w zapadłej i w niemieckiej UE Niemiec i nie dla nas, ale to w końcu dla kogo?!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk