Sąd Najwyższy zbada niezawisłość i bezstronność byłej sędzi Izby Dyscyplinarnej M. Bednarek

Karol Kwiatkowski17 sierpnia, 20225 min

W Sądzie Najwyższym przeprowadzony zostanie test bezstronności i niezawisłości byłej sędzi Izby Dyscyplinarnej Małgorzaty Bednarek – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w tym sądzie. W środę wyznaczono w tej sprawie skład orzekający.

Jak poinformował PAP zespół prasowy SN, do rozpoznania wniosku w tej sprawie zostali wylosowani sędziowie: Piotr Prusinowski, Mariusz Załucki, Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Agnieszka Piotrowska i Władysław Pawlak. Wniosek o test niezawisłości sędzi Bednarek złożyła jedna ze stron sprawy karnej, w której orzeka ta sędzia. Posiedzenie w tej sprawie będzie niejawne. Nie wyznaczono jeszcze terminu rozpatrzenia wniosku.

Test niezawisłości i bezstronności jest nową instytucją, która została wprowadzona ostatnią nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Test ten ma w założeniu pozwolić na badanie spełnienia przez sędziego Sądu Najwyższego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, jeżeli w okolicznościach danej sprawy może to doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy z uwzględnieniem okoliczności dotyczących uprawnionego oraz charakteru sprawy.

Test przeprowadzany jest w pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym w składzie pięciu sędziów Sądu Najwyższego wyłonionych w drodze losowania spośród całego składu Sądu Najwyższego, z wyłączeniem sędziego, którego wniosek dotyczy.

Na mocy tej samej nowelizacji, która wprowadziła test niezawisłości sędziego, zlikwidowana została Izba Dyscyplinarna SN, a w jej miejsce powstaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Po tych zmianach, orzekająca w zlikwidowanej Izbie sędzia Małgorzata Bednarek zdecydowała się pozostać w SN i kontynuować orzekanie w Izbie Karnej.

Małgorzata Bednarek została powołana do Izby Dyscyplinarnej SN we wrześniu 2018 r. Wcześniej przez wiele lat była prokuratorem m.in. w Prokuraturze Krajowej. Podczas orzekania w Izbie Dyscyplinarnej m.in. przewodniczyła składowi, który uchylił immunitet sędziemu SN Józefowi Iwulskiemu. Sędzia Bednarek zadała też pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykonywania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości UE. Sędzia ta dwukrotnie bez powodzenia ubiegała się o stanowisko prezesa Izby Dyscyplinarnej.

W ubiegłym tygodniu informowano, że wylosowano składy orzekające, które przeprowadzą pierwsze cztery testy niezawisłości i bezstronności sędziów Sądu Najwyższego.

Trzy sprawy dotyczą sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: prezesa tej Izby Piotra Prusinowskiego, Jolanty Frańczak i Dawida Miąsika. Wniosek o zbadanie niezawisłości tych sędziów złożył inny sędzia SN Kamil Zaradkiewicz w sprawie sporu z krakowskim sędzią Waldemarem Żurkiem. Z kolei czwarty test dotyczy sędziego Izby Karnej.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk