Szef MEiN: Szkoły prowadzone przez inne podmioty niż samorządy też potrzebują środków na inwestycje

Karol Kwiatkowski25 lipca, 20227 min

Szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego też potrzebują środków na inwestycje – mówił w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dodał, że wsparcia potrzebują też organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną i wychowawczą.

Szef MEiN w niedzielę w TVP Info pytany był o nabór wniosków na realizację inwestycji w obszarze oświaty i wychowania dla szkół niesamorządowych oraz dla organizacji pozarządowych. W środę minister edukacji i nauki zapowiedział, że nabór wniosków ruszy 25 lipca br.

Potwierdził, że środki na ten cel w 2022 r. to 160 mln zł. „60 mln zł jest dla organizacji pozarządowych: fundacji, stowarzyszeń, osób prawnych, które prowadzą działalność w obszarze edukacji pozaszkolną. 100 mln zł jest na inwestycje, ale są to – uwaga – inwestycje w szkołach, które są prowadzone przez inne podmioty niż samorządy terytorialne, bo samorząd terytorialny ma ogromne możliwości pozyskiwania środków z Polskiego Ładu” – powiedział Czarnek.

„W ciągu tylko ostatnich 9 miesięcy, od jesieni ubiegłego roku do teraz, organy samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury edukacyjnej pozyskały ze środków rządowych 5 mld 200 mln zł. Potężne inwestycje, nigdy nienotowane w polskim szkolnictwie” – dodał.

„Szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, czy szkoły katolickie, szkoły prowadzone przez różne fundacje, nie mają takich możliwości. Są szkoły, jak np. w Siedlcach – znakomite liceum, gdzie kończyliśmy rok szkolny, blisko 500 uczniów znakomicie uczących się – bez sali gimnastycznej. Więc tutaj jest te 100 mln zł na tego rodzaju inwestycje w szkołach prowadzonych przez podmioty inne niż samorządy terytorialne. Są przecież szkoły prowadzone przez stowarzyszenia lokalne, przejęte od gmin, które chciały likwidować małe szkoły wiejskie. Są prowadzone przez te stowarzyszenia, rozwijane w bardzo dobry sposób i też potrzebują pieniędzy na inwestycje. Tam również chodzą polskie dzieci, do tych szkół” – mówił Czarnek.

Wyjaśnił, że z kolei „60 mln zł to środki dla organizacji takich jak choćby Ochotnicze Straże Pożarne, ale też inne fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne, które prowadzą działalność edukacyjną z przeznaczeniem na tę działalność i na inwestycje w tym obszarze”. „Organizacje pozarządowe działające również poza szkołami, przede wszystkim poza szkołami, prowadzą aktywną działalność edukacyjną, wychowawczą i trzeba je wesprzeć” – dodał.

W ubiegłym tygodniu minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji. Zgodnie z nim wnioski o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji będą składane do MEiN w terminie do 30 kwietnia danego roku. Przewidziano możliwość złożenia wniosku po 30 kwietnia w szczególnej sytuacji związanej z wystąpieniem zdarzenia losowego.

Rozporządzenie zawiera przepis przejściowy umożliwiający w 2022 r. złożenie wniosków do 31 października.

Każdy wniosek o przyznanie dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu będzie podlegał weryfikacji formalnej, a następnie rozpatrzeniu pod względem merytorycznym.

Minister edukacji i nauki będzie przekazywał dotację celową na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą. Dotacja celowa będzie mogła zostać przekazana jednorazowo albo w transzach. Łączna kwota dotacji celowej nie będzie mogła być wyższa niż określona w umowie wartość kosztorysowa inwestycji lub remontu. Jeżeli wartość kosztorysowa zostanie obniżona w trakcie realizacji inwestycji lub remontu, to kwotę udzielonej dotacji celowej obniża się o tę wartość.

W razie realizowania inwestycji lub remontu etapami minister będzie miał również możliwość oceny dotychczasowego przebiegu inwestycji lub remontu, od czego będzie uzależnione finansowanie kolejnych etapów inwestycji lub remontu.

Rozporządzenie opublikowano w piątek w Dzienniku Ustaw. Weszło w życie z dniem ogłoszenia. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk