Tańszy kredyt hipoteczny – Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości

Karol Kwiatkowski23 lipca, 20225 min

Polacy będą mogli korzystać z tańszych kredytów hipotecznych. Sejm jednogłośnie przyjął w piątek (22 lipca br.) przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy – Prawo bankowe. Dzięki niej kredytobiorcy będą mogli zaoszczędzić nawet 500 zł miesięcznie.

– Przywracamy elementarną przyzwoitość w traktowaniu kredytobiorców. Banki będą zwracać wszystkie dodatkowe opłaty poniesione w czasie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej – podkreśla wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który nadzorował prace nad ustawą.

Ministerstwo Sprawiedliwości skutecznie zareagowało na liczne sygnały – zarówno od mediów, jak kredytobiorców – o problemach związanych z wpisem hipotecznym do księgi wieczystej. Pytano, jak tę procedurę zmienić, by obywatele nie ponosili nadmiernych kosztów.

Koniec z kosztami „za czekanie”

Dodatkowe opłaty dla banków przy zaciąganiu kredytu hipotecznego mają charakter nadzwyczajnego „ubezpieczenia” ryzyka kredytowego. Tymczasem w praktyce niemal w każdym przypadku wpis hipoteki jest dokonywany zgodnie z wnioskiem. A więc zakładanego przez banki ryzyka praktycznie nie ma. Skoro zatem ryzyko uzasadniające dodatkowe koszty nie istnieje, nadzwyczajna opłata powinna być swoistą kaucją.

Nowelizacja kończy z naliczaniem przez bank dodatkowego kosztu kredytu „za czekanie”. Po dokonaniu wpisu zabezpieczenia do księgi wieczystej bank zwróci kredytobiorcy pieniądze lub zaliczy je na poczet jego zobowiązania kredytowego. Nowe przepisy zapewniają w ten sposób ochronę konsumentom.

Wielkość oszczędności związanych z kredytem będzie sprawą indywidualną, zależną od poszczególnych umów z bankiem.

Krótsze oczekiwanie na wpis

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania, które skrócą oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej. Będzie to możliwe m.in. dzięki powierzeniu notariuszom takich wpisów jak wyodrębnienie nowej nieruchomości lokalowej i wpis hipoteki.

To rozwiązanie pozwoli na szybsze załatwienie sprawy, a sądy odciąży od nadmiaru postępowań. Będzie dobrowolne. Każdy zainteresowany albo – jak dotychczas – za pośrednictwem notariusza złoży do sądu wniosek o wpis do księgi wieczystej, albo – korzystając z nowej możliwości – wystąpi do notariusza, aby ten dokonał wpisu. Wpis sporządzony przez notariusza będzie tożsamy w skutkach z wpisem dokonanym przez referendarza sądowego.

Usprawnimy w ten sposób pracę najbardziej obciążonych wydziałów wieczystoksięgowych i zmniejszamy czas oczekiwania na wpis do księgi.

Mniejsze obciążenie sądów

Ponadto nowe regulacje przyznają notariuszom prawo wydawania tzw. notarialnych nakazów zapłaty, co zmniejszy obciążenie sądów.

Zakończyły się już konsultacje społeczne, opiniowanie i uzgodnienia międzyresortowe tego projektu zmian w prawie o notariacie. W najbliższym czasie zostanie on przedstawiony Radzie Ministrów.

 

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji; Ministerstwo Sprawiedliwości

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk