Senat przyjął jednogłośnie ustawy ws. ratyfikacji akcesji do NATO Szwecji i Finlandii

Karol Kwiatkowski20 lipca, 202211 min

Senat przyjął w środę jednogłośnie ustawy ws. ratyfikacji akcesji do NATO Szwecji i Finlandii. Wcześniej, 7 lipca ustawy – w których wyrażona zostaje zgoda, aby prezydent RP ratyfikował akcesję Szwecji oraz Finlandii do NATO – uchwalił Sejm.

W głosowaniu nad ustawą o ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO udział wzięło 98 senatorów; wszyscy byli „za”. Z kolei w głosowaniu dotyczącym ratyfikacji akcesji Szwecji – uczestniczyło 96 senatorów, również wszyscy byli „za”.

Po głosowaniach marszałek Senatu Tomasz Grodzki wręczył uchwały Senatu w sprawie ustaw ratyfikacyjnych obecnym na posiedzeniu ambasadorom Finlandii i Szwecji.

Teraz ustawy ws. ratyfikacji akcesji do NATO Szwecji i Finlandii trafią do prezydenta. Po ich podpisaniu przez głowę państwa i wejściu w życie, prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego ws. akcesji nowych członków Sojuszu.

„Dziś rzeczywiście jest historyczny moment. Oto polski parlament kończy prace legislacyjne nad zatwierdzeniem ustaw o przystąpieniu Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego” – powiedział w środę w Senacie wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Jak zauważył, oba te kraje – wcześniej neutralne – pod wpływem wydarzeń za naszą wschodnią granicą zdecydowały się najpierw na współpracę z NATO, a następnie – na złożenie wniosków o członkostwo w Sojuszu.

Wawrzyk wskazywał, że to bardzo ważny, przełomowy moment, „zmieniający geopolitykę regionu Morza Bałtyckiego, a w efekcie – zmieniający geopolityczne położenie Polski”. „Za ten aspekt ostatni szczególnie na ręce panów ambasadorów składam podziękowania. Za dobre dla Polski, dobre dla Europy, ale dobre przede wszystkim dla bezpieczeństwa światowego decyzje” – powiedział wiceminister SZ, zwracając się do obecnych w Senacie Finlandii i Szwecji w Polsce.

Senator KO Bogdan Klich, sprawozdawca senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, przekazał, że komisja jednomyślnie i jednogłośnie zarekomendowała przyjęcie obu ustaw. Jak wskazywał, jest kilka powodów, dla których Szwecja i Finlandia jak najszybciej powinny znaleźć się w NATO. To – jak mówił – m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa całego regionu Morza Bałtyckiego. Klich zauważył, że wyrażenie poparcia dla akcesji Szwecji i Finlandii do Sojuszu do także wyraz naszej solidarności z tymi państwami. „Jesteśmy solidarni ze Szwedami i Finami tak samo, jak inni byli i są solidarni z naszym krajem w przypadku ewentualnego zagrożenia naszego bezpieczeństwa” – podkreślił.

Sprawozdawca senackiej Komisji Obrony Narodowej Bogdan Zdrojewski (KO) podkreślił, że także ta komisja jednomyślnie i jednogłośnie poparła obie ustawy ws. ratyfikacji. „Nie mieliśmy żadnej wątpliwości. (…) My, senatorowie, składamy wyrazy szacunku za podjętą decyzję, chcemy poprzeć nowych członków, wiedząc, jak będzie wyglądała granica NATO-wska w Europie, w tej bardzo wrażliwej części” – zaznaczył Zdrojewski.

„To jest moment ważny dla bezpieczeństwa Polski i Europy, przyłączam się do tych gratulacji dla obydwu ambasadorów” – mówił z kolei senator KO Kazimierz Michał Ujazdowski. Wyraził zadowolenie z faktu, że „kolejne państwa UE zasilają Pakt Północnoatlantycki”. „Druga kwestia – to wzmocnienie potencjału militarnego Polski, ale to wymaga poważnego skorygowania polityki wewnętrznej, tego, by polityka była transparentna, byśmy publicznie programowali zakupy i zwiększenie wojska, by w tej kwestii istniała poważna kontrola parlamentarna i na poziomie sejmowym, i senackim” – ocenił Ujazdowski.

Senator PiS Wojciech Skurkiewicz podkreślał natomiast, że Szwecja i Finlandia to dwa kraje „jakże strategiczne i ważne z punktu widzenia wschodniej flanki NATO, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej”. „Wszyscy chyba, jak tu jesteśmy na tej sali, z zadowoleniem przyjmujemy decyzje tak Finlandii, jak i Szwecji o ubieganiu się o członkostwo w NATO. To historyczny krok, który z politycznego, jak i wojskowego punktu widzenia był długo oczekiwany przez Polskę, przez Sojusz Północnoatlantycki” – podkreślił.

Ambasador Szwecji w Polsce Stefan Gullgren w swoim wystąpieniu wyraził – w imieniu swego kraju – wdzięczność wszystkim senatorom, którzy poparli w głosowaniu akcesję Szwecji do NATO. Dyplomata podkreślał, że Szwecja od dawna jest i nadal pozostanie bliskim partnerem Polski, także jako członek Sojuszu. „Zwyciężymy, odniesiemy sukces, zadbamy o to, by prawo międzynarodowe i ludzka godność zwyciężyły. Razem nie możemy przegrać” – podkreślił Gullgren.

Również ambasador Finlandii w Polsce, Juha Ottman, dziękował naszemu krajowi za wsparcie procesu akcesyjnego jego kraju do NATO. Podkreślał, że jesteśmy w historycznym momencie, ponieważ rosyjska agresja na Ukrainę zmieniła sytuację na arenie międzynarodowej, również sytuację Finlandii. Zaznaczył, że jego kraj czeka na wzmocnienie współpracy w ramach NATO w sektorze obronnym i wojskowym. Podkreślał też, że Szwecja i Finlandia będą zapewniać bezpieczeństwo w regionie Morza Bałtyckiego.

W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, Szwecja i Finlandia w połowie maja złożyły formalny wniosek o przyjęcie ich w skład NATO. Na początku lipca ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

Szwecja i Finlandia mają obecnie status państw zaproszonych do NATO i mogą uczestniczyć w naradach Sojuszu bez prawa głosu. Równolegle w krajach członkowskich NATO trwa proces ratyfikacji protokołów akcesyjnych.

Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę. W Polsce taka zgoda na ratyfikację w formie ustawy uchwalana jest w Sejmie zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu, a potem do prezydenta. Po jej podpisaniu przez głowę państwa i wejściu w życie, prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji nowych członków Sojuszu.

7 lipca Sejm przyjął dwie ustawy: o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji i – analogicznie – Finlandii. Wyrażają one zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji i Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.(PAP)

Autorki: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Daria Kania

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk