CBOS: 55 proc. badanych negatywnie ocenia działanie polskiego sądownictwa

Nasza Polska14 lipca, 202215 min

W ostatnich pięciu latach pogorszyła się ocena działalności polskiego sądownictwa; 55 proc. badanych negatywnie ocenia działanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce – wynika z badania CBOS. Polacy najbardziej narzekają na: przewlekłość postępowań, upolitycznienie sądownictwa i niesprawiedliwe wyroki.

Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało w czwartek wyniki przeprowadzonego w czerwcu badania społecznej oceny wymiaru sprawiedliwości. Ostatni taki sondaż zrealizowano w lutym 2017 r.

Z wyników czerwcowego badań wynika, że w ostatnich pięciu latach obserwujemy pogorszenie ogólnych ocen wymiaru sprawiedliwości. Jak zaznacza CBOS, nadal jednak są one nieco mniej krytyczne niż przed dziesięcioma laty. W czerwcu 55 proc. respondentów negatywnie oceniło działanie sądownictwa w Polsce, pozytywnie w tej sprawie wypowiedziała się niewiele ponad jedna czwarta badanych – 28 proc.

W porównaniu z pomiarem sprzed pięciu lat, oznacza to wzrost krytycyzmu wobec wymiaru sprawiedliwości – o 4 proc. zwiększy się odsetek ocen negatywnych przy jednoczesnym spadku o 8 proc. ocen pozytywnych.

CBOS zapytał też badanych o opinię w sprawie niezawisłości sędziów w obecnej sytuacji politycznej wymiaru sprawiedliwości. 17 proc. respondentów odpowiedziało, że sędziowie są niezależni podczas wydawania wyroków, przeciwnego zdania jest 20 proc. Z kolei 49 proc. badanych twierdzi, że obecnie w praktyce orzeczniczej różnie bywa – w niektórych przypadkach sędziom udaje się zachować niezawisłość, lecz w innych – na skutek nacisków – ulegają jakiejś presji z zewnątrz. Jak podaje CBOS także w tej sprawie obecne oceny są bardziej pesymistyczne niż pięć lat temu.

W badaniu pod lupę wzięto także największe bolączki wymiaru sprawiedliwości, z którymi borykają się Polacy. Według respondentów największym problemem polskiego sądownictwa jest przewlekłość postępowań, zbyt długi czas i nieterminowość spraw sądowych (31 proc.). 26 proc. ankietowanych wskazało na szeroko rozumiane negatywne skutki upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, do których zaliczono m.in. upolitycznienie sądów i prokuratury, złego ministra i kryzys w KRS. Trzecim najczęściej wskazywanym problemem (13 proc.) są niesprawiedliwe wyroki, brak obiektywizmu i nierówne traktowanie obywateli.

CBOS podał też, że ponad połowa dorosłych Polaków (54 proc.) jest zdania, iż większość ludzi w Polsce zwykle przestrzega prawa. Z kolei 37 proc. badanych sądzie, że większość ludzi często nie stosuje się do prawa. Co jedenasty ankietowany nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii.

Z badania wynika też, że 62 proc. Polaków opowiada się za zaostrzeniem kar. Jedynie 6 proc. badanych chciałoby ich złagodzenia, a 26 proc. uważa, że kary w większym stopniu należałoby zróżnicować i za niektóre przestępstwa kary zaostrzyć, a za inne – złagodzić lub pozostawić na obecnym poziomie.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je od 30 maja do 9 czerwca 2022 r. na próbie liczącej 1050 osób. (PAP)

autor: Mateusz Mikowski

Udostępnij:

Nasza Polska

One comment

  • PI Grembowicz

    15 lipca, 2022 at 9:42 am

    Dekomunizacja!
    Czas zacząć!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk