Polskie rodzeństwo nie zostanie wydane do Wielkiej Brytanii

Dwoje dzieci pozostanie przy matce i nie zostanie wydane ojcu obywatelowi Ghany do Wielkiej Brytanii. Warszawski sąd apelacyjny oddalił właśnie apelację mężczyzny w tej sprawie. Wyrok zapadł po interwencji i kasacji Prokuratora Generalnego.

O orzeczeniu sądu PAP dowiedziała się w Prokuraturze Krajowej. Jak przekazano, sprawa dotyczy postępowania, które zostało zainicjowane przez ojca na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r. „Sąd Okręgowy w Katowicach, który w I instancji badał sprawę nie wyraził zgody na powrót dzieci do ojca. Postanowieniem z 30 kwietnia 2020 r. sąd orzekł, że powrót dzieci wiązałby się dla nich z poważną szkodą psychiczną” – zrelacjonowała PK.

Jak podano, podczas wysłuchania dzieci jednoznacznie wyraziły chęć pozostania w Polsce z matką i sprzeciwiły się powrotowi do Wielkiej Brytanii do ojca.

„Orzekając sąd oparł się m.in. na opinii biegłej psycholog, która wskazała na zagrożenie traumy psychicznej z powodu powrotu dzieci do ojca do Wlk. Brytanii. Dotyczyło to w szczególności dziewczynki, która zareagowała na ewentualny powrót zaburzeniami somatycznymi wymagającymi hospitalizacji. W tle sprawy pojawił się wątek agresywnych zachowań wnioskodawcy wobec żony i małoletniego syna” – podawała prokuratura.

Jednak po zaskarżeniu tego postanowienia I instancji przez mężczyznę rozpoznający sprawę Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 22 października 2020 r. uwzględnił wnioski opinii nowo powołanej w sprawie biegłej psycholog, która podważyła, że dzieci „wyraziły suwerennie wolę pozostania przy matce w Polsce”. Tym samym sąd nakazał powrót dzieci do Wielkiej Brytanii.

W związku z tym Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną. W kasacji PG podniósł zarzuty naruszenia przez sąd II instancji zarówno prawa materialnego, jak i przepisów postępowania. Zarzuty dotyczyły m.in. naruszenia Konwencji haskiej z 1980 r. w związku z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Sąd Najwyższy w październiku ub. r. uwzględnił tę kasację i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi II instancji.

Jak poinformował PAP Prokuratura Krajowa w poniedziałek Sąd Apelacyjny w Warszawie po ponownym rozpoznaniu sprawy oddalił apelację ojca dzieci. W efekcie uprawomocniło się postanowienie sądu I instancji oddalające wniosek o nakazanie powrotu dzieci do Wielkiej Brytanii. (PAP)

autor: Mateusz Mikowski

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk