Raport: 58 proc. uchodźców zamierza po zakończeniu wojny wrócić na Ukrainę

58 proc. uchodźców zamierza wrócić na Ukrainę, a 29 proc. planuje zostać w Polsce na stałe; 63 proc. Ukraińców planuje podjąć w Polsce pracę a 20 proc. chce utrzymywać z własnych środków – wynika z raportu „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce” przeprowadzonego przez Studium Europy Wschodniej UW.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23 marca – 3 kwietnia za pomocą bezpośrednich wywiadów indywidualnych w języku ukraińskim z obywatelami Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę i przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku, na próbie liczącej 400 osób. 85 proc. badanych stanowiły kobiety.

Z przeprowadzonego badania wynika, że tylko 37 proc. ankietowanych Ukrainek przybyło do Polski w 2022 r. bez dzieci. 37 proc. z nich przybyło do Polski z jednym dzieckiem, 18 proc. – z dwójką dzieci, a 8 proc. – z trójką lub więcej.

W badaniu przeprowadzonym przed wybuchem wojny w Ukrainie, w 2021 r. – aż 53 proc. ankietowanych odpowiedziało, że ich dzieci pozostały w Ukrainie, a tylko 11 proc. zadeklarowało, iż zabrały je ze sobą do Polski.

94 proc. badanych Ukrainek potwierdziło, że w Ukrainie pozostał ktoś z ich najbliższej rodziny, przy czym 48 proc. dodało, iż ich bliscy zamierzają przyjechać do Polski. 31 proc. zaznaczyło, że rodzina chce pozostać w Ukrainie, a 21 proc. stwierdziło, że nie zna odpowiedzi na to pytanie.

53 proc. ankietowanych ma wyższe wykształcenie, 16 proc. – średnie, a 22 proc. – zawodowe. Jeśli chodzi o znajomość języka polskiego, to 46 proc. Ukrainek stwierdziło, że nie zna go wcale, 29 proc. odpowiedziało, że zna go słabo, 17 proc. zadeklarowało przeciętną znajomość języka polskiego, a tylko 9 proc. określiło swoją znajomość polskiego jako dobrą lub doskonałą.

Dla porównania w 2021 r. dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka polskiego zadeklarowało wtedy 46 proc. mieszkających w Polsce Ukraińców, 37 proc. określiła ją jako przeciętną, a tylko 24 proc. jako złą lub bardzo złą.

W 2022 r. 90 proc. mieszkających w Polsce Ukraińców zadeklarowało, że zna język rosyjski, 55 proc. zadeklarowało znajomość języka angielskiego, 26 proc. – polskiego, 6 proc. – niemieckiego, a 2 proc. – hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i hebrajskiego.

36 proc. badanych zaznaczyło, że wybrało Polskę jako kraj, do którego wyjechali z ogarniętej wojną Ukrainy, ponieważ jest ona najbliższym kulturowo sąsiadem, a 27 proc. dlatego, że ma w Polsce przyjaciół i znajomych. 24 proc. Ukraińców wyjaśniło, że ma w Polsce rodzinę, a 19 proc. wybrało Polskę dlatego, że postrzegają ją jako kraj przyjazny obywatelom Ukrainy.

Większość ankietowanych (58 proc) zamierza po zakończeniu wojny wrócić na Ukrainę, a 29 proc. ankietowanych planuje zostać w Polsce na stałe. Tylko 12 proc. z nich zadeklarowało, że planuje wyjechać do innego kraju niż Ukraina, przy czym 26 proc. wskazało Niemcy, 16 proc. – USA, 11 proc. – Wielką Brytanię, 10 proc. – Szwecję, 8 proc. – Słowację a 7 proc. – Kanadę.

Zdecydowana większość Ukraińców jako preferowane województwo wskazało na małopolskie (39 proc) i mazowieckie (38 proc). Dalej uplasowały się województwa: lubelskie (2 proc.), kujawsko-pomorskie (2 proc.) i dolnośląskie (2 proc.).

Jako miejsce pobytu 69 proc. badanych wybrało duże miasto powyżej 200 tys. mieszkańców, 10 proc. – miasto liczące 50-200 tys. mieszkańców, 4 proc. – miasto do 50 tys. mieszkańców a tylko 3 proc. wieś.

63 proc. Ukraińców planuje podjąć w Polsce pracę. 20 proc. z nich zamierza utrzymywać z własnych środków, 6 proc. chce ubiegać się o status uchodźcy a 11 proc. wybrało inne rozwiązanie.

17 proc. badanych Ukraińców to wysoko wykwalifikowani specjaliści, 15 proc. – nauczyciele i pracownicy sektora edukacji, a 7 proc. pracownicy fizyczni oraz technicy lub osoby niezatrudnione.

45 proc. z nich obawia się trudności w znalezieniu zatrudnienia, 40 proc. mocno przeżywa brak bliskich, którzy pozostali na Ukrainie, a 38 proc. obawia się, jak na ich sytuację wpłynie nieznajomość języka polskiego.(PAP)

Autor: Iwona Żurek

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

One comment

 • Paweł Kopeć

  7 lipca, 2022 at 12:05 pm

  Wtedy polska gospodarka niechybnie u/padnie… to nie jest żart, oni utrzymują ją od wielu lat – pracują za psie pieniądze /podatki!/ m.in. na strefach ekonomicznych /3 zmiany – nocki, ciężko; kobiety, młodzi, starsi itp./ i przy innych dziadowskich zajęciach; płacą podatki, ZUS, wszelkie opłaty, wynajmują mieszkania etc.
  Ukraińcy są twardzi, honorowi, mocni i bezkompromisowi, w przeciwieństwie do /…/.
  I robią to oczywiście za nas – zaś Polacy masowo siedzą na wyłudzonych rentach, zasiłkach, mopsach dropsach etc. I oczywiście kombinują, symulują i olewają ciężkie prace, bo… „szlachta nie pracuje„! /cytat/.
  To nie jest żart, powtórzę – to jest wstyd i żenada!
  Vide Dolny Śląsk, Liegnitz itd.
  Cała Polska, tj. Poland AD 2022.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *