Wnioski o świadczenie za pomoc uchodźcom z Ukrainy trzeba składać w terminie

W terminie miesiąca od ostatniego dnia pomocy trzeba złożyć wniosek o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Jeśli ostatni dzień przypadł do 1 lipca, należy to zrobić do końca tego miesiąca – takie przepisy wprowadziła nowelizacja specustawy pomocowej.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa weszła w życie z początkiem lipca. Regulacja wprowadziła pierwszy pakiet rozwiązań systemowych, które mają pomóc uchodźcom zaadaptować się w Polsce.

Oprócz tego nowela zmieniła zasady wnioskowania o pieniądze za pomoc uchodźcom (40 zł za osobę dziennie). Od teraz wniosek o świadczenie trzeba złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Jeśli ostatni dzień tego okresu przypadł przed zmianą przepisów – czyli do 1 lipca – wniosek należy złożyć do 31 lipca.

Nowela wprowadziła też rozwiązanie przejściowe w przypadku świadczeń za pomoc uchodźcom, którzy nie mieli numeru PESEL. Wnioski o takie świadczenia będzie można złożyć w terminie 14 dni od 1 lipca. Mogą one obejmować okres pomocy przed 30 kwietnia. Trzeba je składać na formularzu według wcześniejszego wzoru (sprzed 30 kwietnia).

Przepis przejściowy wynika z tego, że od 30 kwietnia we wnioskach o świadczenie trzeba podawać numer PESEL uchodźcy. Poprzednia nowela, która taki wymóg wniosła, przewidywała, że nie stosowało się go do już złożonych wniosków. 14-dniowy okres przejściowy da teraz możliwość ubiegania się o świadczenia tym osobom, które udzielały pomocy, zanim uchodźcy mogli otrzymać PESEL, ale nie złożyły wniosków o wsparcie finansowe przed wejściem w życie poprzedniej noweli.

Spóźnione wnioski nie będą rozpoznawane, przez co nie będzie można otrzymać pieniędzy za pomoc.

Świadczenie otrzymuje się za okres pomocy nie dłuższy niż 120 dni, od kiedy uchodźca jest w Polsce. Gmina może wydłużyć ten okres, jeśli pomoc jest udzielana osobie niepełnosprawnej, kobiecie po 60. roku życia lub mężczyźnie po 65. roku życia, kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do 12. miesiąca życia, osobie samotnie sprawującej opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, a także małoletniemu, który do Polski przybył bez opiekuna.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub podległej jej jednostce. Gmina ma miesiąc na to, aby taki wniosek rozpatrzeć. Przyznanie świadczenia może uzależnić od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. (PAP)

autorka: Agnieszka Ziemska

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk