Prezes TK do marszałka Senatu: nie wezmę udziału w posiedzeniu Izby

Magdalena Targańska29 czerwca, 202216 min

Podtrzymuję wyrażone w ubiegłych latach stanowisko; „kierując się koniecznością ochrony TK przed (…) publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji” nie wezmę udziału w posiedzeniu Izby poświęconym informacji o działalności TK w 2020 r. – napisała prezes Julia Przyłębska do marszałka Senatu.

W środę i czwartek odbywa się posiedzenie Senatu, podczas którego zaplanowane jest m.in. omówienie Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 r.

W piśmie skierowanym do marszałka Tomasza Grodzkiego i przekazanym PAP w środę przez biuro prasowe TK prezes Przyłębska napisała: „W odpowiedzi na zaproszenie na najbliższe posiedzenie Senatu RP uprzejmie informuję, że podtrzymuję wyrażone w ubiegłych latach stanowisko”.

„Kierując się koniecznością ochrony Trybunału przed naruszającym podstawy państwa prawa publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji, również przez część przedstawicieli władzy ustawodawczej, nie wezmę udziału w planowanym na 29 czerwca 2022 r. posiedzeniu Senatu RP poświęconym przedłożonej Marszałkowi Senatu w dniu 27 grudnia 2021 r. Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK w 2020 r.” – napisała prezes TK.

Podkreśla jednocześnie, że przedkładając 27 grudnia ub.r. tę informację Senatowi prezes TK zrealizowała obowiązek wynikający z ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

„Niestety doświadczenia ostatnich lat pokazały, iż rzeczową merytoryczną dyskusję nad orzecznictwem Trybunału z udziałem części przedstawicieli władzy ustawodawczej Senatu zastępują często, niemające precedensu, ataki na TK oraz sędziów Trybunału. Styl debaty naruszał niejednokrotnie nie tylko rudymenty prawa, ale także kanon kultury rozmowy” – oceniła ponadto w tym piśmie prezes Przyłębska.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki na briefingu przed posiedzeniem Senatu poinformował m.in., że na rozpoczętym w środę posiedzeniu senatorowie wysłuchają informacji o działalności Trybunału Konstytucyjnego w 2020 r. Poinformował zarazem, że prezes TK Julia Przyłębska zapowiedziała, że nie stawi się w Senacie w związku z tym punktem.

„Chciałbym z ubolewaniem stwierdzić, że pan prezes Przyłębska po raz kolejny odmawia przyjścia na posiedzenie plenarne Senatu, zasłaniając się tym, że poziom dyskusji jej nie odpowiada. Problem jest w tym, że nie może tego ocenić, bo nigdy nie była w tej kadencji na posiedzeniu Senatu” – powiedział Grodzki. „Jestem zdziwiony dziwaczną argumentacją pani prezes” – dodał.

Zdaniem marszałka postawa prezes TK jest sprzeczna z art. 10 konstytucji, który mówi o współdziałaniu władz. „Zamierzam podjąć bardziej stanowcze kroki w tej materii i proszę media, aby zwróciły uwagę, że tego rodzaju postępowanie organu konstytucyjnego wobec innego organu konstytucyjnego nie jest postępowaniem właściwym” – mówił marszałek Senatu.

Dopytywany nie odpowiedział, jakie to „stanowcze kroki” zamierza podjąć. Powiedział jedynie, że „tolerowanie tego powoli się kończy”. „Zamierzam doprowadzić do tego, żeby przedstawiciel CBA, bo jego też to dotyczy, a także przedstawiciel Trybunału konstytucyjnego stawiał się na posiedzeniu Senatu, gwarantując oczywiście należytą kulturę dyskusji”- mówił.

Zgodnie z ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK „prezes Trybunału przedkłada corocznie Sejmowi oraz Senatowi informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału”. W kolejnym przepisie dodano, że nad tą informacją w Sejmie i Senacie nie przeprowadza się głosowania. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński, Piotr Śmiłowicz

Udostępnij:

Magdalena Targańska

One comment

Leave a Reply

Koszyk