PE ma poprzeć globalny podatek minimalny dla międzynarodowych korporacji

Magdalena Targańska16 maja, 20225 min

Na najbliższej sesji plenarnej w Brukseli europosłowie mają poprzeć nowe przepisy dotyczące minimalnej globalnej stawki podatku dla międzynarodowych korporacji od 2023 roku.

Parlament Europejski rozpatrzy sprawozdanie swojej Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) w sprawie ustanowienia minimalnej stawki podatku od osób prawnych dla dużych międzynarodowych korporacji. Proponowane przepisy będą obejmować przedsiębiorstwa z obrotami wynoszącymi co najmniej 750 mln euro rocznie.

W grudniu ub.r. członkowie OECD i G20 osiągnęli porozumienie w sprawie kompleksowej reformy podatkowej, aby sprostać wyzwaniom podatkowym wynikającym z cyfryzacji gospodarki. Wkrótce potem Komisja Europejska opublikowała projekt wprowadzający tę reformę do prawa UE.

Parlament zasadniczo zgadza się z propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi harmonogramu wdrożenia przepisów. W sprawozdaniu, nad którym zagłosują europosłowie, znalazł się jednak wniosek o wprowadzenie klauzuli przeglądowej dotyczącej progu, od którego międzynarodowe korporacje będą podlegały minimalnej stawce podatkowej. Posłowie chcą również, aby Komisja Europejska oceniła wpływ przepisów na kraje rozwijające się.

„Oczywiście kompromis nigdy nie jest doskonały i nikt nie będzie usatysfakcjonowany, ale to historyczne porozumienie […]. Przede wszystkim nie możemy wstrzymywać tego historycznego wydarzenia” – powiedziała autorka sprawozdania, francuska europosłanka Aurore Lalucq (S&D) na posiedzeniu komisji ECON.

„Musimy nadal koncentrować się na tym, by porozumienie jak najszybciej ujrzało światło dzienne i by zostało prawidłowo wdrożone” – dodała.

Europosłowie wzywają do przeprowadzenia międzynarodowej reformy podatków od czasu, gdy skandale w połowie poprzedniej dekady ujawniły, że wiele firm międzynarodowych przenosi zyski do krajów, w których zatrudnia niewielką liczbę pracowników i prowadzi nieznaczną działalność, ale w których korzysta z preferencyjnego opodatkowania.

Często podawanym przykładem są firmy cyfrowe, których modele biznesowe polegają na tworzeniu wartości poprzez interakcję między firmą a konsumentami w miejscach, w których nie są one fizycznie obecne lub są obecne w niewielkim stopniu. W praktyce, międzynarodowe firmy płacące niższe podatki robią to kosztem krajów mających trudności z finansowaniem inwestycji lub świadczeń socjalnych.

W 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała pakiet sprawiedliwego opodatkowania gospodarki cyfrowej, ale z powodu braku porozumienia, zarówno globalnie jak i w Radzie UE, niektóre kraje Wspólnoty opracowały własne krajowe podatki cyfrowe, co doprowadziło do napięć handlowych.

Porozumienie OECD to rozwiązanie problemu fragmentacji oparte o dwa filary. Pierwszy to ujednolicenie podejścia do praw podatkowych w odniesieniu do największych i najbardziej dochodowych międzynarodowych przedsiębiorstw. Drugi filar wprowadza minimalną stawkę podatku od osób prawnych na poziomie 15 proc., aby ograniczyć praktyki przenoszenia zysków do jurysdykcji, w których nie obowiązują podatki lub są bardzo niskie.

Głosowanie na sesji plenarnej ustanowi opinię Parlamentu na temat środków niezbędnych do włączenia porozumienia w sprawie minimalnego podatku dla międzynarodowych firm do prawa UE. Opinia PE będzie musiała zostać uwzględniona, gdy państwa członkowskie w Radzie jednomyślnie przyjmą ostateczną wersję tekstu.

 

Źródło informacji: EuroPAP News

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk