Pierwsza Dama rozmawiała z szefem MEiN o kształceniu w Polsce dzieci ukraińskich uchodźców

Karol Kwiatkowski5 kwietnia, 20225 min

Pierwsza Dama rozmawiała w poniedziałek z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem o kształceniu w Polsce dzieci ukraińskich uchodźców. Omówiła także kwestie pomocy humanitarnej dla ofiar wojny na Ukrainie z przedstawicielami UNICEF oraz KIK i Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie.

W komunikacie opublikowanym w poniedziałek na stronie kancelarii prezydenta RP poinformowano o spotkaniu małżonki Andrzeja Dudy, Agaty Kornhauser–Dudy z szefem MEiN w Pałacu Prezydenckim. Tematem rozmowy była edukacja dzieci ukraińskich uchodźców w polskich placówkach oświatowych.

Minister Czarnek poinformował, że po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, 161 tys. ukraińskich dzieci trafiło do polskiego systemu oświaty. Wyjaśnił, że „w zdecydowanej większości szkół dzieci ukraińskie uczą się w klasach ogólnodostępnych”. „Wielu uczniów korzysta cały czas z możliwości nauki zdalnej w systemie ukraińskim. Część nie podjęła jeszcze decyzji, co do przystąpienia do polskiego systemu oświaty” – zaznaczono w komunikacie.

W czasie spotkania poruszono m.in. kwestie „możliwości przystąpienia dzieci uchodźców do egzaminu ósmoklasisty”. Taką chęć zadeklarowało bowiem 6,600 ukraińskich uczniów. Omówiono również kwestię tegorocznych matur i prognoz dotyczących zainteresowania młodych ludzi rekrutacją na polskie uczelnie wyższe.

„Mówiono też o współpracy instytucji oraz pedagogów z obu krajów, jak również o podręcznikach stosowanych do nauki języka polskiego w Ukrainie przed wybuchem wojny, jako narzędziach przydatnych w nauczaniu ukraińskich uchodźców obecnie” – czytamy w komunikacie.

W poniedziałek Pierwsza Dama przyjęła także w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli Klubu Inteligencji Katolickiej i Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie. Przedmiotem spotkania były działania humanitarne na rzecz ofiar wojny w Ukrainie, w szczególności sierot oraz osób niepełnosprawnych.

Małżonka prezydenta rozmawiała z Jakubem Kiersnowskim, prezesem Zarządu KIK, Markiem Kielanowskim, członkiem sekcji wschodnioeuropejskiej KIK i Ulyaną Yanyshyn, koordynatorką z urzędu wojewódzkiego we Lwowie.

W trakcie spotkania omówiono koordynację działań na rzecz sierot z niepełnosprawnościami oraz niepełnosprawnych dorosłych, kwestie związane z logistyką i organizacją specjalistycznego transportu dla takich osób. Podjęto też temat regulacji mających na celu sprawną ewakuację z Ukrainy tych grup uchodźców, które wymagają specjalnej opieki oraz dalszy ich transport poza granice Polski. Rozmawiano również o roli poszczególnych instytucji w Polsce i Ukrainie, współpracy z administracją cywilno–wojskową i możliwościach wsparcia niepełnosprawnych sierot w Europie.

Agata Kornhauser–Duda rozmawiała także w poniedziałek z Markiem Krupińskim – dyrektorem generalnym UNICEF Polska, w celu omówienia kolejnych wyzwań związanych z pomocą najmłodszym ofiarom wojny w Ukrainie m.in. sierot i osób z niepełnosprawnościami.

W komunikacie poinformowano, że „Belgia przyjęła pod opiekę chore dzieci, które trafiły z Ukrainy do polskich placówek medycznych”. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk