Broniarz: ZNP uruchomił punkt kontaktowy dla ukraińskich nauczycieli

Magdalena Targańska29 marca, 202215 min
Związek Nauczycielstwa Polskiego uruchomił punkt kontaktowy dla ukraińskich nauczycieli. Ponad 300 osób złożyło deklarację, ale nie mamy żadnej oferty pracy dla nich, jeśli chodzi o edukację – powiedział we wtorek prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Prezes ZNP był pytany w Radiu Zet o to, czy Związek uruchomił, zgodnie z zapowiedziami, punkt kontaktowy dla nauczycieli z Ukrainy. Broniarz potwierdził, że ZNP uruchomił taki punkt.

„Jest u nas nauczycielka z Charkowa, posiada elementarną znajomość j. polskiego, funkcjonuje w obszarze ZNP. Ma być punktem kontaktowym między ukraińskimi nauczycielami a polskim rynkiem” – powiedział Broniarz.

„Mamy ponad 300 osób, które złożyły deklarację, zostawiły swoje telefony, adresy i proszą o kontakt. Ale my nie mamy żadnej oferty pracy dla nich, jeśli chodzi o edukację” – zauważył.

Jak mówił, „jest duża liczba nauczycieli, którzy do nas docierają, szukają pracy jako nauczyciele, ale polski system na razie im na to nie pozwala”. „Koszt nostryfikacji dyplomu to ok. 3 tysięcy złotych. To także czas. MEiN mogłoby pójść tu szybszą ścieżką” – ocenił.

Broniarz podał przykład nauczycielki muzyki z Ukrainy, która zgłosiła się do ZNP z prośbą o pracę. „Nauczycielka muzyki po uniwersytecie w Iwano-Frankowsku, która szuka pracy, a jeden z samorządów zaproponował jej pracę sprzątaczki w szpitalu” – powiedział.

Prezes ZNP poinformował również, że wspólnie z UKSW w Warszawie zaproponował kurs dla nauczycieli języka polskiego – jako języka obcego. „Sądziliśmy, że zgłosi się ok. 70 osób na kurs w pierwszej turze. Zgłosiło się 3 razy więcej osób” – podkreślił Broniarz.

Zgodnie z informacjami MEiN Obywatele Ukrainy mogą być zatrudnieni w polskim systemie edukacji zarówno na stanowisku pomocy nauczyciela, jak i na stanowisku nauczyciela. W tym drugim przypadku obywatela Ukrainy obowiązują takie same wymogi jak obywatela Polski.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku szkolnym 2021/2022, pracę na stanowisku pomocy nauczyciela mogą podjąć osoby niebędące obywatelami polskimi, które posiadają znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, bez konieczności potwierdzenia znajomości języka polskiego wymaganymi dokumentami.

Obywatele Ukrainy mogą być zatrudniani także na stanowisku nauczyciela na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy. Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, może podejmować pracę w Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

Udostępnij:

Magdalena Targańska

One comment

  • Paweł Kopeć

    30 marca, 2022 at 9:49 am

    „To nie ZNP tylko PZPR…„.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *