Dziennik Ustaw: dodatkowe miejsca w klasach I-III i w przedszkolach dla dzieci uchodźców z Ukrainy

Karol Kwiatkowski10 marca, 20223 min

Możliwość przyjęcia do przedszkola i klas I-III szkół podstawowych większej liczby dzieci uchodźców z Ukrainy – zakłada rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw. W myśl nowych przepisów maksymalnie do oddziału przedszkolnego może uczęszczać łącznie 28 dzieci, a do klas I-III – 29 uczniów.

Mowa o noweli rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, którą opublikowano w Dzienniku Ustaw.

W myśl nowych przepisów do oddziału przedszkolnego można przyjmować większą niż dotąd liczbę dzieci. Zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosiła 25. Rozporządzenie dopuszcza przyjęcie trzech dodatkowych dzieci uchodźców z Ukrainy.

Rozwiązanie do dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

Nowela zakłada podobne rozwiązanie w odniesieniu do klas I, II lub III publicznej szkoły podstawowej. Przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w tych klasach powyżej 25 osób – o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29).

Wprowadzenie tych przepisów wiąże się z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i w konsekwencji z nagłym i masowym wjazdem do Polski obywateli Ukrainy. Zmiana ma ułatwić szybkie włączenia dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I–III szkoły podstawowej, przybyłych z Ukrainy i będących obywatelami Ukrainy, do oddziałów przedszkola i szkoły podstawowej, również wtedy, gdy niemożliwe jest utworzenie dodatkowego oddziału w przedszkolu i szkole lub oddziału przygotowawczego w szkole.

Przepisy obowiązują od czwartku do końca roku szkolnego 2021/2022, czyli do 31 sierpnia 2022 r.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk