Schreiber: fundusz specjalny przewidziany w projekcie ws pomocy Ukraińcom to wstępnie ok. 8 mld zł

Wstępnie fundusz specjalny przewidziany w projekcie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada koszt pomocy w wysokości około 8 mld zł. – powiedział szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

W poniedziałek w południe rząd ma zająć się projektem ustawy ws. pomocy uciekinierom wojennym z Ukrainy. Następnie, według dotychczasowych zapowiedzi, projektem ma zająć się Sejm na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu.

„Wstępnie fundusz specjalny, który będzie powołany, zakłada, że około 8 mld złotych ta pomoc będzie kosztowała, która jest założona w ustawie na dwa miesiące, jeżeli chodzi o zapewnienie wyżywienia, noclegów i wszystkich rzeczy z tym związanych. Plus oczywiście, co się wiąże z dostępem do rynku pracy, bo to jest najważniejsze, także pomoc medyczna, także świadczenia społeczne, także kwestie choćby edukacji” – powiedział Schreiber pytany w poniedziałek w radiu Plus, o całościowy koszt pomocy dla obywateli Ukrainy.

Dopytywany o wypłacanie Ukraińcom świadczeń w wysokości 300 zł będzie zależne od tego, czy będzie to jedna osoba, czy cała rodzina, Schreiber powiedział, że „nie ma rozróżnienia”, jest 300 złotych dla każdego w ramach tych założonych środków. Dodał, że jest to jednorazowe świadczenie.

Przedłożony przez MSWiA projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zamieszczono w ubiegłym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych rządu. Przewidziane w nim rozwiązania dotyczą m.in. pracy, kształcenia i legalności pobytu Ukraińców w Polsce, a także utworzenia rezerwy celowej na finansowanie niesionej im pomocy.

Projekt „ma na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnej zapewniającej doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu cudzoziemcom, w szczególności posiadającym obywatelstwo Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jak wyjaśniono, projektowana regulacja ustanowi szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z rosyjską inwazją. Określi również szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce, a także przedłużania okresów ich legalnego pobytu w Polsce i wydanych im dokumentów.

Projekt wprowadzi też „szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie”.

Przewiduje także szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy. Określi ponadto niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy.

Projektowana specustawa wprowadzi również przepisy dotyczące pomocy udzielanej Ukraińcom przez wojewodów. Utworzy też nową rezerwę celową na finansowanie wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. (PAP)

autor: Edyta Roś

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk