Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie chce obowiązkowych szczepień

Karol Kwiatkowski27 stycznia, 202215 min

„W sytuacji dramatycznego kryzysu polskiego systemu ochrony zdrowia, niewdrażania rozwiązań motywujących do szczepienia się oraz nieskuteczności akcji informacyjnych, mających zachęcać do stosowania szczepień ochronnych, stoimy na stanowisku, że konieczne jest wprowadzenie powszechnego obowiązku szczepień przeciwko SARS-CoV-2” – pisze w stanowisku przyjętym 26 stycznia Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie.

Poniżej publikujemy całość treści stanowiska:

Pandemia COVID-19 trwa już ponad dwa lata. W tym czasie wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się ponad 350 mln osób na świecie, a zmarło z jego powodu ponad 5,5 mln (ponad 100 tys. w Polsce). Pandemia generuje nieustanne zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli naszego kraju, jak również znaczne obciążenie systemu opieki zdrowotnej. Ze względu na angażowanie zasobów systemu ochrony zdrowia do leczenia wielu tysięcy chorych z COVID-19 pomocy na czas nie uzyskują pacjenci czekający na diagnostykę i leczenie innych chorób. Przebieg pandemii w naszym kraju doprowadził do wzrostu liczby zgonów. Porównując minione dwa lata z poprzednimi czterema, widzimy zatrważającą statystykę, za którą kryją się ludzkie tragedie. Wielu z nich można było uniknąć. W latach 2020-2021 zmarło ponad 150 tys. osób więcej niż przeciętnie w latach 2016-2019.

Należy zwrócić uwagę również na aspekt izolacji i kwarantanny. Konieczność izolacji chorych na COVID-19 (oraz osób, z którymi mieli kontakt) prowadzi do zwiększonej nieobecności pracowników w zakładach pracy. Szereg konsekwencji, nie tylko zdrowotnych, powoduje nieobecność uczniów w szkole.

Opracowane i wdrożone w prewencji infekcji SARS-CoV-2 szczepionki to skuteczna i bezpieczna metoda zapobiegania zgonom oraz hospitalizacjom z powodu COVID-19. Powszechne szczepienia wiążą się z korzyścią nie tylko dla zaszczepionych, ale także dla wszystkich osób potrzebujących leczenia w ramach systemu opieki zdrowotnej – mniejsza liczba chorych na COVID-19 wymagających badania lekarskiego czy hospitalizacji to więcej zasobów, które można przeznaczyć dla innych pacjentów. Ma to ogromne znaczenie w kontekście zbyt małej liczby lekarzy w Polsce, a tego stanu rzeczy nie zmienią żadne rozporządzenia czy nakładane na nas przez organizatorów systemu dodatkowe obciążenia i oczekiwania.

Dane epidemiczne wskazują dalszy, dynamiczny rozwój pandemii. Obserwujemy następną (piątą już) falę wzrostu liczby zachorowań kolejnym wariantem SARS-CoV-2. W sytuacji dramatycznego kryzysu polskiego systemu ochrony zdrowia, niewdrażania rozwiązań motywujących do szczepienia się oraz nieskuteczności akcji informacyjnych, mających zachęcać do stosowania szczepień ochronnych, stoimy na stanowisku, że konieczne jest wprowadzenie powszechnego obowiązku szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

Według Fundacji Ordo Medicus OIL jest całkowicie na bakier ze śledzeniem literatury naukowej i danych epidemiologicznych: „Czy może to jakiś konflikt interesów sprawia, że OIL chce podpalić kraj? Szczepienia nie zapobiegają infekcji i transmisji SC2. Kto tego nie rozumie, nie powinien być lekarzem”.

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

One comment

  • Grzegorz

    27 stycznia, 2022 at 9:32 pm

    Najpierw niech każda z tych osób podpisujących to stanowisko zrezygnuje z pieniędzy od big pharma lub niech napisze oświadczenie o braku pobierania pieniędzy od big pharma pod karą dożywocia. Wtedy zobaczymy ilu nadal będzie reklamowało preparat który nie chroni przed zakażeniem

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk