Zmiany klimatu, środowisko i zdrowie – tematami obrad obywateli z całej UE w Warszawie

Magdalena Targańska8 stycznia, 20225 min

W piątek w Warszawie rozpoczęły się trzydniowe obrady Konferencji w sprawie przyszłości Europy dotyczące zmian klimatu, środowiska i zdrowia. Europejski Panel Obywatelski koncentrujący się na tych tematach spotyka się po raz trzeci i ostatni.

Podczas trzydniowej sesji, która odbywa się na terenie Kampusu Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz w Pałacu Kultury i Nauki, około 200 panelistów ze wszystkich państw członkowskich, w różnym wieku i o różnym pochodzeniu, zadecyduje o zaleceniach w sprawie przyszłości Europy.

Ze względu na zmieniającą się sytuację COVID-19, wydarzenie przybrało format hybrydowy. Uczestnicy konferencji uwzględniają rezultaty prac z poprzednich sesji, które odbyły się w październiku oraz w listopadzie, skupiając się na zagadnieniach z zakresu zmian klimatu, środowiska i zdrowia. Dyskutują np., dla kogo w UE powinna być darmowa opieka dentystyczna i czy Unia powinna mieć więcej kompetencji w dziedzinie zdrowia.

Spotkania Paneli z udziałem 200 uczestników są transmitowane przez Centrum Multimedialne Parlamentu Europejskiego oraz za pośrednictwem Wielojęzycznej Platformy Cyfrowej.

Europejskie panele obywatelskie są głównym elementem Konferencji w sprawie przyszłości Europy organizowanej przez Parlament Europejski, Radę UE i Komisję Europejską na podstawie ich wspólnej deklaracji. Obrady paneli uwzględniają opinie obywateli zebrane z całej Europy za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej, a także wkład wybitnych naukowców i innych ekspertów.

Panele sformułują rekomendacje, które zostaną omówione na sesji plenarnej konferencji skupiającej obywateli, przedstawicieli instytucji UE i parlamentów narodowych oraz innych zainteresowanych stron. Rekomendacje paneli zostaną uwzględnione w końcowym raporcie, który zostanie sporządzony wiosną 2022 r. przez zarząd konferencji. W skład zarządu wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej – instytucji, które będą musiały wprowadzić zalecenia w życie – a także obserwatorzy reprezentujący wszystkie strony Konferencji.

Każdy panel zajmie się jednym z obszarów, na których temat obywatele zgłaszali swoje pomysły. Pierwszy obszar obejmuję: silniejszą gospodarkę, sprawiedliwość społeczną, zatrudnienie, edukację, kulturę, młodzież i sport oraz transformację cyfrową. Kolejny dotyczy demokracji europejskiej, wartości i prawa, praworządności i bezpieczeństwa. Trzeci panel skupia się na zmianach klimatu, środowisku i zdrowiu. Natomiast ostatni koncentruje się na dwóch kwestiach: UE w świecie i migracji.

Obywatele biorący udział w dyskusjach zostali wybrani losowo przez wyspecjalizowanych wykonawców przy użyciu metod zapewniających, że są oni reprezentatywni dla różnorodności UE pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia.

Młodzież w wieku od 16 do 25 lat stanowi jedną trzecią każdego panelu. Każdy panel przedstawi zalecenia, które zostaną uwzględnione na sesji plenarnej konferencji, która następnie przedstawi propozycje dotyczące przyszłości Europy.

 

Źródło informacji: EuroPAP News

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk