Kontrole L4 w 2022 r. ZUS sprawdzi logowanie telefonu i dane z biura podróży

Karol Kwiatkowski2 stycznia, 20224 min

ZUS uzyskał praktycznie nieograniczone narzędzia do kontroli zwolnień lekarskich. Bardzo szybko może zweryfikować nieprawidłowości, co skutkować może odebraniem zasiłku chorobowego.

Dzięki nowelizacji ustawy z 18 września ZUS zyskał jeszcze więcej możliwości związanych z weryfikacją zwolnień lekarskich. Większość nowych uprawnień zacznie działać od 1 stycznia 2022

Jakie nowe uprawnienia zyskali kontrolerzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Wachlarz uprawnień ZUS został poszerzony o dodatkowe kontrole, w tym możliwość powoływania i przesłuchiwania świadków. Udzielenie informacji w tym przypadku będzie obowiązkowe.

Zgodnie z interpretacją nowych przepisów, ZUS będzie mógł potwierdzić okoliczności zawarte w oświadczeniach ubezpieczonych i weryfikować prawidłowe wykorzystanie L4.

Nowe przepisy zakładają:

  • umożliwienie skierowania przez ZUS przy użyciu środków komunikacji elektronicznej osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim na badanie do lekarza orzecznika/konsultanta w celu potwierdzenia czy L4 zostało przyznane prawidłowo;
  • możliwość otrzymania przez ZUS danych i informacji w zakresie niezbędnym do m.in ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości od ubezpieczonych i płatników składek, którzy są zobowiązani bezpłatnie je udostępnić (od 1 stycznia 2022 roku).

Inne możliwości weryfikacji przez ZUS:

  • na podstawie zbieranych danych ZUS może sprawdzić czy pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego nie pracował w tym czasie w innym miejscu;
  • współmałżonek a także sąsiedzi i znajomi mogą być pytani przez ZUS czy w trakcie trwania L4 chorujący nie wykonywał niedozwolonych w tym czasie czynności, np. remontu;
  • kontrolerzy będą mogli sprawdzić logowanie telefonu oraz do portali społecznościowych w czasie trwania zwolnienia lekarskiego;
  • w przypadku, gdy chorujący w czasie L4 wyjechał na wakacje, ZUS będzie mógł wystąpić np. do biura podróży z prośbą o udostępnienie danych, gdzie dana osoba przebywa.

Źródło: Rynek Zdrowia

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk