MZ przedłuży o rok dotychczasowy sposób zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych

Magdalena Targańska29 grudnia, 202113 min

Ministerstwo Zdrowia przedłuży o rok – do końca 2022 r. – możliwość dotychczasowego sposobu zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Od 1 stycznia 2023 r. będzie możliwość zgłoszenia NOP dwoma kanałami.

Resort w środę skierował do ogłoszenia rozporządzenie w tej sprawie. MZ wyjaśnia, że konieczne jest przedłużenie o kolejne 12 miesięcy przepisu, zgodnie z którym dopuszczono – warunkowo – możliwość stosowania dotychczasowego sposobu zgłaszania niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz korygowania zgłoszenia.

Zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego lekarz lub felczer mógł przesyłać listem poleconym w dwóch kopertach (z których koperta wewnętrzna opatrzona jest wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i nadrukiem „DOKUMENTACJA MEDYCZNA”), przesyłać za pomocą poczty elektronicznej (jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy, w formie przesyłek kodowanych) lub przekazać w zamkniętej kopercie bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki w wypełnieniu formularza zgłoszenia właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny mógł dokonać korekty formularza zgłoszenia m.in. po uzyskaniu informacji telefonicznie. Warunkiem było to, że lekarz lub felczer nie miał możliwości zgłaszania niepożądanego odczynu poszczepiennego w postaci elektronicznej.

W obecnym brzmieniu, przed zmianą, przywołany przepis ograniczał możliwość stosowania tego rozwiązania do 31 grudnia 2021 r.

Resort podnosi, że przesunięcie terminu do 31 grudnia 2022 r. jest spowodowane kontynuacją przygotowania systemowego rozwiązania pozwalającego na przekazywanie elektronicznie zgłoszonych informacji również z systemów gabinetowych dla wszystkich wykonanych szczepień oraz zgłoszonych NOP.

Na tej podstawie System e-zdrowie (P1) ma zapewnić możliwość przyjmowania informacji o NOP do systemów gabinetowych. MZ poinformowało w ocenie skutków regulacji, że zmiana zapewni od 1 stycznia 2023 r. możliwość zgłoszenia NOP dwoma kanałami: we własnym systemie, który jest zintegrowany z P1 oraz w aplikacji gabinet.gov. (PAP)

 

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

Udostępnij:

Magdalena Targańska

One comment

Leave a Reply

Koszyk