Prezydent: krytyka sądu konstytucyjnego krytyką ustroju opartego na konstytucji

Karol Kwiatkowski15 grudnia, 20214 min

Należy stanowczo podkreślić, że krytyka sądu konstytucyjnego jest w rzeczywistości krytyką ustroju opartego na konstytucji. Dotyczy to zwłaszcza opinii i postulatów podważających samo istnienie tego organu – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do zgromadzenia sędziów TK. 

Jak dodał prezydent „przeciwnicy sądu konstytucyjnego negują de facto sens funkcjonowania w systemie politycznym i prawnym instytucji, która zdolna jest egzekwować rzeczywiste wypełnianie norm konstytucyjnych”. „Tym samym zaprzeczają oni w istocie idei konstytucjonalizmu” – napisał.

O tym, że we wtorek odbyło się doroczne publiczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK poinformowano w komunikacie zamieszczonym na stronie Trybunału. Prezes TK Julia Przyłębska zaprezentowała informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK w 2020 r. List prezydenta skierowany do uczestników zgromadzenia odczytała natomiast szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. List ten również zamieszczono na stronie TK.

„Warto zawsze mieć świadomość, że niezależnie od pojawiających się w debacie publicznej ocen działalności Trybunału Konstytucyjnego – z których wiele jest nieuzasadnionych i mylnych – kontrola zgodności stanowionego prawa z konstytucją jest niezbędna dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. Zależy od tego pomyślność, rozwój i siła Rzeczypospolitej” – napisał prezydent w liście.

Podkreślił, że konstytucja pełni rolę „stabilizatora ustroju”. „To ona wyznacza zakres kompetencji podmiotów sprawujących władzę publiczną, definiując granice przysługujących im funkcji i uprawnień. Sąd konstytucyjny dokonując wykładni przepisów ustawy zasadniczej zapewnia efektywną realizację norm konstytucyjnych” – dodał.

Jednocześnie prezydent wskazał, że orzecznictwo TK „wielokrotnie dotyka bardzo skomplikowanych zagadnień prawnych”. „Sprawia to, że w debacie publicznej wokół niektórych orzeczeń pojawiają się różnego rodzaju emocje. Dlatego uważam, że bardzo potrzebna jest rzetelna informacja i szeroka edukacja o dorobku orzeczniczym TK” – podkreślił Duda.

„Szczególny akcent w takich działaniach powinien być położony na rzeczywistą treść i skutki wydawanych orzeczeń sądu konstytucyjnego. Jest to zadanie, które winno skłaniać do aktywności wszystkie organy władzy publicznej współpracujące z Trybunałem dla doskonalenia polskiego państwa prawa” – stwierdził prezydent.

Zgodnie z ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK „prezes Trybunału corocznie zwołuje publiczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego, podczas którego są omawiane istotne problemy wynikające z działalności i orzecznictwa Trybunału”. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk