Prawo.pl: skarbówka zaczyna łagodniej traktować darowizny gotówkowe

Karol Kwiatkowski10 grudnia, 20215 min

Chcąc skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny najbliższa rodzina nie musi zlecać przelewu, ale może wpłacić pieniądze na konto bankowe w gotówce – podaje Prawo.pl Ważne, by taką operację wykonał darczyńca, a nie obdarowany. Jednak, jak zwraca uwagę serwis, pomimo korzystnych interpretacji niejasny przepis wciąż obowiązuje.

Obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn zależy od tego, kto komu darowiznę lub spadek przekazuje, a po drugie – jaka jest wartość takiej operacji. Przepisy dzielą podatników na kilka grup, jedną z nich jest tzw. grupa zerowa, do której przepisy zaliczają najbliższą rodzinę (małżonka, małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, pasierbica, rodzeństwo, ojczym i macocha).

Osoba o takim statusie może być zwolniona z konieczności uregulowania należności fiskusowi po spełnieniu dwóch warunków: zgłoszeniu otrzymania darowizny do urzędu skarbowego (w ciągu pół roku) oraz udokumentowania otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, inny rachunek niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, albo przekazem pocztowym (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax w rozmowie z Prawo.pl zwraca uwagę, że do tej pory skarbówka twierdziła, iż aby skorzystać z prawa do zwolnienia podatkowego, najbliższa rodzina musi przekazywać pieniądze przelewem.

Jak podaje Prawo.pl w najnowszej interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że przepisy nie wymagają, by otrzymanie środków pieniężnych musiało nastąpić w formie przelewu bankowego. Darowizna gotówkowa w postaci wpłaty na rachunek nabywcy jest dopuszczalna, o ile zostanie właściwie udokumentowana. Fundamentalne znaczenie ma identyfikacja stron umowy, czyli udokumentowanie tego, kto dokonał wpłaty na rachunek nabywcy.

Jednoznacznego podejścia do darowizn gotówkowych nie mogą wypracować również, jak zauważa serwis Prawo.pl, sądy administracyjne, które za każdym razem mówią coś innego: raz twierdzą, że musi być przelew, kiedy indziej, że wystarczy gotówka, która powinna być wpłacona do banku.

Według Roberta Smoczyńskiego, radcy prawnego w kancelarii TLA, przekazanie darowizny na rachunek bankowy nabywcy należy rozumieć w ten sposób, że zwolnienie podatkowe przysługuje w momencie wpłaty na rachunek obdarowanego bez względu na źródło przelewu.

Zdaniem tego rozmówcy serwisu Prawo.pl darowizna nie musi odbywać się poprzez transfer środków z rachunku darczyńcy na rachunek obdarowanego, wystarczy, że jest to wpłata na rachunek obdarowanego. Orzecznictwo jednak konfrontuje się w tej kwestii z praktyką organów podatkowych, przechylając raz szalę na korzyść podatników, raz na korzyść organów podatkowych.

Według Izabeli Rutkowskiej ustawodawca powinien zmienić przede wszystkim brzmienie treści art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, bo wątpliwości w tym zakresie istnieją od lat.

Całość artykułu: tutaj

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk