Prawo.pl: zasady opodatkowania prezentów świątecznych

Karol Kwiatkowski7 grudnia, 20216 min

Pracodawcy wręczający świąteczne prezenty pracownikom muszą brać pod uwagę ewentualne skutki podatkowe. Jak wyjaśniają rozmówcy serwisu Prawo.pl ważne jest źródło, z którego upominki zostały sfinansowane oraz wartość takiego świadczenia. Specjalne zasady obowiązują emerytów i rencistów. 

Zagadnienie przez wiele lat budziło wątpliwości i prowadziło do sporów z organami podatkowymi. Większość z nich rozwiał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) w sprawie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń pracowniczych. Zgodnie z tym postanowieniem przychodem pracownika mogą być świadczenia, które zostały spełnione za jego zgodą (skorzystał z nich dobrowolnie) i w jego, a nie pracodawcy, interesie; przyniosły korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia koniecznego wydatku; korzyść była wymierna i przypisana tylko pracownikowi.

Jak w rozmowie z portalem Prawo.pl tłumaczy Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax, kryteriów tych nie spełnia udział w organizowanym przez pracodawcę spotkaniu świątecznym, nie powoduje, więc u pracownika dodatkowego przychodu, w rezultacie nie trzeba naliczać podatku. Inne konsekwencje fiskalne wynikają z wręczenia pracownikowi prezentu w trakcie takiego spotkania. Upominek taki powinien już być traktowany jako przychód ze stosunku pracy podlegający, co do zasady, opodatkowaniu.

Grzegorz Symotiuk, doradca podatkowy w kancelarii TAX PFK w rozmowie z Prawo.pl zauważa jednak, że wyjątkiem są upominki pokrywane w całości ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub funduszy związków zawodowych. Ich wartość jednak nie może przekraczać kwoty 1 tys. zł (rocznie). Zasadę tę wprowadza art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT.

Warto także pamiętać, iż bony, talony i inne znaki, uprawniające do wymiany na towary lub usługi nie są świadczeniami rzeczowymi, co oznacza, że otrzymanie od pracodawcy np. bonów będzie wiązało się koniecznością opłacenia podatku dochodowego.

Ale ze zwolnienia w tym zakresie może skorzystać pracownik, który otrzymał od pracodawcy kartę przedpłaconą, co potwierdził to m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji nr IBPBII/1/415-194/14/ASz. Organ podatkowy stwierdził w niej, że karta przedpłacona to swego rodzaju karta płatnicza. Świadczenie takie, jak wyjaśnia Grzegorz Symotiuk w rozmowie z Prawo.pl, będzie zatem objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT.

Świąteczne prezenty otrzymywane przez emerytów i rencistów od byłych pracodawców, jak wskazuje Prawo.pl, mogą być zwolnione z podatku dochodowego, ale ich roczna wartość nie może przekraczać 3 tysięcy zł. Do zastosowania zwolnienia nie jest konieczne, aby przekazywane środki były finansowane z ZFŚS. Bez znaczenia jest również forma prezentu. Artykuł 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT wskazuje, że wolne od podatku są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych. Od nadwyżki trzeba jednak zapłacić 10 proc. podatek zryczałtowany (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

Całość artykułu: https://www.prawo.pl/podatki/prezenty-swiateczne-dla-pracownikow-i-emerytow-opodatkowane-czy,496410.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk