Sondaż Rzeczpospolitej: Polacy za militarnym wsparciem dla Ukrainy w przypadku ataku Rosji

Karol Kwiatkowski5 grudnia, 20213 min

„Czy Pani/Pana zdaniem NATO powinno udzielić pomocy wojskowej Ukrainie, gdyby ta padła ofiarą agresji ze strony Rosji?” – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytano czy, ich zdaniem, NATO powinno udzielić pomocy wojskowej Ukrainie w przypadku agresji Rosji.

  • 61,9 proc. Polaków odpowiedziało na to pytanie „tak”.
  • 13 proc. respondentów odpowiedziało „nie”.
  • 25,1 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

– Udzielenie wsparcia wojskowego popiera 7 na 10 badanych w wieku od 35 do 49 lat i prawie 2/3 respondentów (65%) posiadających dochody w wysokości 1001 zł – 2000 zł. Pomoc militarną udzieloną Ukrainie w przypadku rosyjskiej agresji popierają 2 na 3 osoby z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców. Pomysł ten znacznie częściej negatywnie oceniają mężczyźni (19%) niż kobiety (8%) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30.11-01.12.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk