Wolne Wybory: to eksperymentalne szczepionki i błędne decyzje polityków nas zabijają

W dniu 21 listopada 2021 bielski oddział ruchu Wolne Wybory oraz współpracujące z ruchem organizacje wydały oświadczenie pt. Ostrzeżenie przeciw segregacji sanitarnej”. Dokument został wysłany do sejmu i senatu. Postuluje się w nim, „aby poddać takich polityków, którzy dla swej promocji kierują nas w kierunku obostrzeń oraz ich stronniczych ekspertów medycznych, u których zachodzi konflikt interesów, procesem lustracji medycznej”.

Oświadczenie, którego sygnatariuszami są Tomasz Matuszewski, koordynator w Bielsku-Białej oraz koordynatorzy z Wrocławia, Krakowa, Gdańska i z innych miast i regionów Polski, a także przedstawiciele Klubu Konfederacji i Watahy Beskidzkiej wzywa polityków: „nie czyńcie z tragedii jaką jest obecna sytuacja epidemiologiczna instrumentu waszej popularności. Zacznijcie podejmować mądre decyzje i słuchać głosu wybitnych naukowców i lekarzy”. Jednocześnie zawarte jest  w nim ostrzeżenie, że kiedy zakończy się pandemia i dokona się wymiana władzy w Polsce, Wolne Wybory będą postulować lustrację medyczną. Poddane jej będą te osoby, których nieodpowiedzialne wypowiedzi i decyzje w czasie pandemii doprowadziły w Polsce do „spadku naszej naturalnej odporności, nadmiarowej liczby zgonów, chorób psychicznych, zwiększenia się liczby samobójstw, zniszczenia małych i średnich firm, upadku szkolnictwa i załamania się służby zdrowia”.

Jako dowody na obecną błędną politykę walki z COVID-19, sygnatariusze przedstawiają wypowiedzi kilku wybitnych uczonych. Prof. nauk med. Piotr Kuna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) mówi: „W sensie przenoszenia infekcji, paszporty kowidowe nie mają sensu dlatego, że osoby zaszczepione również mogą zarażać wirusem”. Można stąd wyprowadzić zawarty w oświadczeniu wniosek, że segregacja sanitarna „jest nie tylko atakiem na wolności i prawa człowieka, ale także nie ma medycznego uzasadnienia”. Błędne jest też izolowanie ludzi, a w szczególności zdalne nauczanie, gdyż jak twierdzi prof. Kuna: „Nasz układ odpornościowy musi być ciągle szkolony, ciągle pobudzany. Jeżeli na skutek izolacji brakuje tego bodźca, spada odporność”. Nasza naturalna odporność, wytworzona w ciągu tysięcy lat ludzkiej ewolucji, jest podstawowym mechanizmem obronnym przed chorobą. Nie tylko więc segregacja sanitarna, która prowadzi do izolacji społecznej, jest szkodliwa pod względem psychicznym, ale też i medycznym. Izolowanie dzieci i młodzieży, i zdalne nauczanie w szkołach nie ma więc uzasadnienia. Ludzie młodzi i zdrowi nie są grupą zagrożoną.

Z kolei o zgonach pod wpływem szczepień przeciw COVID-19 oraz różnych nie do końca zidentyfikowanych substancjach, jakie często można odnaleźć w eksperymentalnych preparatach zwanych „szczepionkami” można przeczytać w Apelu PSNLiN  „w sprawie natychmiastowego wstrzymania Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19”, opublikowanym dnia 17 listopada br. W Eudra Vigilance, bazie danych Unii Europejskiej, zawierającej raporty o reakcjach poszczepiennych zgłoszonych jest  27 247 ofiar śmiertelnych oraz 2 563 768 ciężkich przypadków powikłań po szczepionkach na Covid-19 (stan na dzień 9 września br).  Na konferencji prasowej, która odbyła się dnia 20 września br. w Instytucie Patologii w Reutlingen  w Niemczech, w której wzięli udział m.in. prof. n. med. Arne Burkhardt i prof. n. med. Peter Schirmacher ujawniono wiele nowych faktów dotyczących mechanizmów komórkowo-molekularnych działań niepożądanych tych „szczepionek”. Prof. Burkhard oznajmił, że „takiego spustoszenia w organizmie jak u ofiar zmarłych po tych preparatach nie widział nigdy w ciągu całej swojej 40 letniej pracy”. A więc, ostrzeżenie przed eksperymentalnymi szczepionkami jakie już rok temu wystosowali polscy uczeni w słynnym Apelu naukowców i lekarzy „w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2” okazało się słuszne. Szczepionki nie są ani bezpieczne, ani skuteczne. Jak piszą sygnatariusze oświadczenia, „zmuszanie ludzi do szczepień takimi preparatami, czy nawet ich natarczywie reklamowanie, jawi się jako niedopuszczalne”, gdyż prowadzi ludzi do zgonów i trwałych powikłań oraz jest łamaniem naszych konstytucyjnych praw i wolności.

Jak zakończyć pandemię? Tutaj sygnatariusze cytują wypowiedź wybitnego epidemiologa polskiego pochodzenia, którym jest dr Knut Witkowski, który przez ponad 20 lat zajmował się badaniem epidemii na Uniwersytecie Rockefellera w Stanach Zjednoczonych. Pisze on: „Moja rekomendacja dla Polski jest taka sama, jaką przedstawiłem już w marcu 2020 r. (https://doi.org/10.1101/2020.03.28.20036715): Chroń słabszych (tj. tych, którzy są starzy i cierpią na choroby współistniejące). Ci mogą się izolować, nosić maski i zaszczepić się… Szkoły i firmy powinny pozostać otwarte. Ludzie, którzy nie są w grupie zagrożonej (tj. młodzi i zdrowi) nie powinni uczestniczyć w żadnych restrykcjach (przez dystansowanie się, maski, itp.)”. Jednocześnie dodaje: „Europa ma zasadniczo taką samą dynamikę zgonów jak rok temu, zanim pojawiły się szczepionki. Szczepionki mogły nieco spowolnić zgony w niektórych krajach europejskich, ale nie za bardzo … Bez polityków zakładających, że wiedzą wszystko lepiej niż natura, pandemia COVID zakończyłaby się w czerwcu 2020 r. przy zaledwie 10% zgonów spowodowanych przez tę pandemię.” Mówiąc krótko, wszystko co nam politycy proponują w sprawie walki z COVID-19 jest błędne. Należy dbać o indywidualną odporność naszych organizmów i doprowadzić do naturalnej odporności zbiorowej, chroniąc ludzi chorych i starszych, będących w tak zwanej grupie zagrożonej. Pozostała część społeczeństwa nie powinna podlegać żadnym restrykcjom i życie powinno się toczyć normalnie. Przymuszanie dzieci i ludzi młodych i zdrowych do izolacji (nauczanie zdalne, maski, zamykanie biznesów, reklama szczepień, segregacja sanitarna) jest błędem.

Osoby bez żadnych osiągnięć życiowych, które w normalnych warunkach byłyby zupełnie nieznane, zyskują popularność na obecnej sytuacji epidemiologicznej, kiedy wygłaszają swe kontrowersyjne tezy, typu „Niezaszczepieni zabijają” albo „Zaszczepić wszystkich”, powtarzane potem dla sensacji w mediach. Wolne Wybory apelują do polityków „nie czyńcie z tragedii jaką jest obecna sytuacja epidemiologiczna instrumentu waszej popularności. Zacznijcie słuchać głosu wybitnych naukowców i lekarzy”. Jednocześnie sygnatariusze piszą: „Każda władza przychodzi i odchodzi, a odchodzi wtedy kiedy nie słucha”. Dążenia do prawdy nie da się  stłumić. Prawda o pandemii wyrażona głosem niezależnych naukowców i lekarzy w końcu wyjdzie na jaw. „Zmiana władzy w Polsce, a także w innych krajach to tylko kwestia czasu. Kiedy to nastąpi każdy zostanie rozliczony według postawy jaką zajmował. Wolne Wybory już dzisiaj postulują ustanowienie lustracji medycznej”. Te wszystkie osoby, które dzisiaj dla własnej kariery lub dla zysku tłumią głos niezależnych naukowców i lekarzy oraz działają na szkodę społeczną zostaną rozliczone. Każdy otrzyma to na co zasłużył, w zależności od tego jaką postawę w czasie pandemii zajmował. Dotyczy to nieodpowiedzialnych polityków, ekspertów medycznych otrzymujących wynagrodzenia od firm farmaceutycznych, redaktorów mediów niedopuszczających do rzetelnej dyskusji i tłumiących niezależny głos, a także rektorów wyższych uczelni przymuszających studentów do szczepień oraz podobnie postępujących pracodawców i dowódców jednostek wojskowych. Osoby, które zajmują stanowiska publiczne i kierownicze muszą się nauczyć służyć Polsce, dążyć niezłomnie do prawdy w życiu publicznym i bronić interesu publicznego.

W przygotowanej do druku książce: „Jak żyć w XXI w.”, prof. Ryszard Stocki, psycholog społeczny, który przez wiele lat prowadził zajęcia na uniwersytetach w Kanadzie, pisze: „Każdego dnia producenci testują nowe substancje, leki i nową żywność na każdym z nas. Umieramy lub mamy problemy ze zdrowiem, ponieważ jesteśmy myszami, szczurami i świnkami morskimi wielu eksperymentów…. Eksperymenty naukowe na ogóle populacji, nie tylko chemiczne, ale i jeszcze bardziej niebezpieczne eksperymenty społeczne, nie tylko powodują śmierć ludzi, ale niszczą również tradycyjne struktury społeczne: małżeństwa, rodziny i lokalne społeczności”. W historii ludzkości nie było jeszcze eksperymentu na ludziach na tak wielką skalę jaką są obecne szczepienia eksperymentalnym preparatami. Zmuszanie nas lub chociażby natarczywe namawianie do tego eksperymentu jest sprzeczne z wolnością i godnością człowieka. Dlatego Wolne Wybory, wraz z innymi organizacjami wolnościowymi, będą konsekwentnie dążyć do ustanowienia takiej władzy w Polsce, która będzie prawdziwie słuchać obywateli, podejmować mądre decyzje służące dobru publicznemu oraz bronić tej wartości, która jest dla nas Polek i Polaków, wartością największą, a tą jest nasza wspólna wolność.

………

Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz jest filozofem i myślicielem politycznym, doktorem Uniwersytetu Oksfordzkiego, profesorem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego, profesorem wizytującym na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, przewodniczącym ruchu „Wolne Wybory”, autorem „Harmonii społecznej” i innych książek przetłumaczonych na kilka języków, laureatem plebiscytu Osobowość Roku Polski 2020 w kategorii Nauka.

 

Felietony i komentarze nie zawsze odzwierciedlają poglądy i opinie redakcji.

Udostępnij:

prof. n. dr hab. Włodzimierz Korab-Karpowicz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk