Zbigniew Ziobro chce uchylenia decyzji zakazującej Marszu Niepodległości

Nasza Polska5 listopada, 20215 min

Prokurator Generalny wniósł do SN skargę nadzwyczajną, w której zawnioskował o uchylenie decyzji sądu zakazującej rejestracji Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. Jednocześnie PG wnioskuje o wstrzymanie tej decyzji sądu – przekazała w piątek Prokuratura Krajowa.

Jak wskazano w komunikacie prokuratury przekazanym PAP, w skardze nadzwyczajnej zaznaczono, iż przyjęcie przez sądy nieprawidłowej wykładni przepisów „doprowadziło do ograniczenia wolności zgromadzeń gwarantowanej w art. 57 Konstytucji RP”.”Z uwagi na grożącą nieodwracalną szkodę przejawiającą się w uniemożliwieniu organizacji patriotycznego wydarzenia o bogatej tradycji, w ważną narodową rocznicę, Prokurator Generalny wniósł także o wydanie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji z 29 października 2021 r.” – przekazała ponadto PK.

Warszawski sąd apelacyjny 29 października utrzymał w mocy uchylenie decyzji wojewody mazowieckiego o rejestracji cyklicznego wydarzenia Marsz Niepodległości. Dwa dni wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji tego cyklicznego wydarzenia. Tym samym SO uwzględnił odwołanie warszawskiego ratusza w tej sprawie.

„Decyzja sądu apelacyjnego skutkuje tym, że marsz nie mógłby się odbyć 11 listopada na swojej tradycyjnej trasie przez centrum Warszawy” – zaznaczyła w piątek PK.

Jak przekazała podstawą skierowania do SN skargi nadzwyczajnej od tego postanowienia sądu apelacyjnego było stwierdzenie, że sąd niesłusznie uznał, że organowi gminy – w tym przypadku prezydentowi Warszawy – przysługują uprawnienia do zaskarżenia decyzji wojewody o zgodzie na cykliczne organizowanie zgromadzeń. „Literalne brzmienie przepisu ustawy Prawo o zgromadzeniach jednoznacznie mówi jedynie o prawie do wniesienia odwołania od decyzji zakazującej zgromadzenia” – podkreślił w skardze PG.

Ponadto – według Prokuratora Generalnego – sądy niesłusznie przyjęły, iż Marsz Niepodległości nie mógł być uznany za zgromadzenie cykliczne; zgodnie z przepisami bowiem warunkiem uznania zgromadzenia za cykliczne jest m.in. jego regularne odbywanie się w ciągu ostatnich trzech lat. „Tymczasem według sądów warunek ten nie został spełniony, ponieważ w roku 2020 miał miejsce zakaz organizacji tego wydarzenia wydany przez prezydenta stolicy” – przypomniała PK.

Tymczasem jak argumentuje skarga PG należy uznać, że w zeszłym roku Marsz Niepodległości odbył się pomimo zakazu warszawskiego ratusza. „W wydarzeniu tym wzięło udział wiele tysięcy osób, a z uwagi na to, że marsz był tożsamy w zakresie celu, trasy, charakteru i organizatora, jak w latach poprzednich, należy uznać, że spełnia on kryteria z (…) ustawy” – zaznaczono.

„Zakaz organizacji zgromadzenia wydany przez prezydenta Warszawy 6 listopada 2020 r. wynikał ze stanu epidemii. Ewentualne naruszenie przepisów epidemicznych nie może skutkować uznaniem, że przemarsz tysięcy osób biorących udział w wydarzeniu patriotycznym nie miał miejsca” – pisze w skardze PG.

(PAP)

autor: Marcin Jabłoński

Udostępnij:

Nasza Polska

Leave a Reply

Koszyk