Nowe i wyższe kary dla kierowców

Magdalena Targańska1 listopada, 20216 min

W ostatnich dniach w Sejmie przegłosowano nowe i wyższe kary kierowców. Ile zapłacą?

Zdecydowana większość sejmowa głosowała za nowym taryfikatorem. 390 posłów było za, 18 było przeciw, a 27 wstrzymało się od głosu.

Ustawa będzie teraz procedowana w Senacie, ale wobec poparcia w Sejmie przez KO, jej przegłosowanie wydaje się formalnością. Potem nowy projekt trafi do prezydenta.

Karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł będzie podlegać osoba kierująca pojazdem mechanicznym, niestosująca się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Inny z artykułów przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł dla sprawcy, który prowadził pojazd na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia. Taka sama kara będzie groziła za prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu.

W nowych przepisach wysokość mandatu, który będzie mógł wystawić policjant na ulicy, wzrośnie do 5 tys. zł, a w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń za jednym razem – 6 tys. zł.

Dla właściciela pojazdu, który nie wskaże osoby prowadzącej samochód lub motocykl w momencie popełnienia wykroczenia grozi mandat w wysokości 8 tysięcy złotych.

Regulacja ustanawia również minimalną wysokość kary grzywny na poziomie 800 zł wobec sprawcy kierującego pojazdem mechanicznym, który przekracza dopuszczalną prędkość jazdy o ponad 30 km/h, niezależnie od tego, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym, czy poza nim.

1000 zł może otrzymać kierowca za złamanie zakazu wyprzedzania.

Minimalna kara dla sprawcy, który prowadził pojazd na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia wyniesie 1000 zł. Identyczny mandat będzie groził za prowadzenie pojazdu bez ważnych badań technicznych pojazdu.

Najniższy mandat za spowodowanie kolizji  to 1500 zł. Mowa tu nawet o tej najmniejszej, jak otarcie czy lekkie wgniecenie zderzaka.

Za wjeżdżanie na tory, gdy już rozpoczęło się opuszczanie szlabanów, przewidziana jest kara 2000 zł. Grzywna za to przewinienie ma dotyczyć nie tylko kierowców, ale też rowerzystów, pieszych i innych uczestników ruchu (np. poruszanie się hulajnogą).

Grzywna nie niższa niż 3 tys. zł będzie na przykład przewidziana za niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu.

Taka sama grzywna będzie groziła za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem, ominięcie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu oraz naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych przez sprawcę, który w ciągu dwóch lat przed dniem popełnienia czynu był już prawomocnie skazany za określone wykroczenia.

Sejm przegłosował także zmiany w punktach karnych. Wprowadzony zostanie również mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Zmianą jest również zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Źródło: PAP

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk