Ministerstwo Zdrowia: w 3700 punktach można bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie

Karol Kwiatkowski22 października, 202115 min

Osoby uprawnione do bezpłatnych szczepień przeciw grypie, m.in. seniorzy powyżej 75 lat, personel medyczny, nauczyciele, pracownicy opieki społecznej i żołnierze – mogą skorzystać z tej możliwości w 3700 punktach w Polsce – przekazało PAP w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Resort zachęca do skorzystania z tej możliwości. Aby to zrobić, wystarczy umówić się na termin szczepienia w wybranym punkcie i złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku do nieodpłatnego szczepienia.

Aktualna lista miejsc, gdzie można się zaszczepić, dostępna jest pod adresem https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

W sezonie 2021/2022 do bezpłatnych szczepień przeciw grypie uprawnione są m.in. osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą i osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie; osoby zatrudnione i osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym i osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dostępne są również dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni, a także studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;

Bezpłatnie zaszczepić przeciw grypie mogą się także osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i głównego inspektora farmaceutycznego oraz osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Bezpłatnie szczepić mogą się także pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a także m.in. osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Bezpłatnie mogą szczepić się przeciw grupie także m.in. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze.

Za darmo szczepionkę przeciw grypie mogą otrzymać seniorzy, urodzeni nie później niż w 1946 r. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

One comment

  • klinn

    22 października, 2021 at 12:55 pm

    Ojej! Co się dzieje panie niedzielski z moim środkowym palcem!!! Cały zesztywniał i się wyprostował! Patrz pan panie niedzielski…O!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *