Nasza historiaMRiPS: byli więźniowie obozu przejściowego w Pruszkowie z uprawnieniami kombatantów

Nasza Polska2 października, 20216 min

Byli więźniowie obozu przejściowego w Pruszkowie, do którego podczas Powstania Warszawskiego trafiała ludność cywilna, uzyskują uprawnienia kombatantów – poinformowało w sobotę MRiPS. W ten sposób oddajemy im sprawiedliwość – podkreśliła szefowa resortu Marlena Maląg.

„Do obozu przejściowego w Pruszkowie kierowano ludność cywilną w trakcie Powstania Warszawskiego i po jego upadku. Do tej pory byłym więźniom tego obozu nie przysługiwały uprawnienia kombatantów” – podkreśliła cytowana w komunikacie resortu szefowa MRiPS Marlena Maląg, zaznaczając, że sytuację zmienia rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

„Teraz byli więźniowie obozu przejściowego w Pruszkowie uzyskują uprawnienia kombatantów. W ten sposób oddajemy im sprawiedliwość, pokazujemy, że państwo się o nich troszczy. To osoby w mocno podeszłym już wieku, którym należy się zadośćuczynienie za poniesione krzywdy” – dodała Maląg.

Ministerstwo przypomniało przy tym, że za kombatantów uważane są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych oraz organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Polski. Takie uprawnienia mają także osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego (np. z przyczyn politycznych, narodowościowych, religijnych czy rasowych) i przebywały w miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych, i które to osoby były w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa.

„To także osoby, które z tych samych przyczyn przebywały w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD (a od marca 1946 r. MWD ZSRR), a także innych miejscach odosobnienia, w których pobyt dzieci do lat 14 miał charakter eksterminacyjny, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa” – dodano w komunikacie.

Przypomniano, że wymienione miejsca określono w rozporządzeniu z 6 listopada 2014 r., a ich lista została obecnie rozszerzona o obóz przejściowy w Pruszkowie. Resort powołał się przy tym na ekspertyzę z 2021 r. wykonaną przez Biuro Badań Historycznych IPN, z której wynika, że charakter obozu przejściowego w Pruszkowie daje podstawy do włączenia go do listy obozów spełniających warunki w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

„Zawarte w tej ekspertyzie ustalenia wskazują, że do obozu przejściowego w Pruszkowie kierowano ludność cywilną w trakcie Powstania Warszawskiego i po jego upadku. Warunki panujące w tym obozie nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa” – czytamy w komunikacie.

MRiPS przypomniało też, że osoby z uprawnieniami kombatantów mają prawo m.in. do dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego, ryczałtu energetycznego oraz ulg przy przejazdach określonymi środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego. Ponadto mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych w aptekach, a także z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarskiego.

„Do tego dochodzi prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej. Mogą liczyć także na jednorazową lub okresową pomoc finansową, dodatkowy urlop wypoczynkowy czy uznanie za okres składkowy okresu podlegania represjom z tytułu przebywania w obozie przejściowym w Pruszkowie” – przypomniało ministerstwo. (PAP)

Udostępnij:

Nasza Polska

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

5 × 4 =